21. 6. 2024
Aktuality
Příklady dobré praxe

Moderní administrativní budova připravená na výzvy budoucnosti

Letošní dva signatáři, kteří se připojili svým podpisem memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny k výzvě Připrav Brno, jsou společnosti amcreal a amccomp. Svojí moderní administrativní budovou chtějí jít příkladem ve všech směrech.

Společnost amcreal s. r. o., dokončuje stavbu svého areálu v Bohunicích, kde bude sídlit i partnerská společnost amccomp s. r. o., zabývající se poskytováním služeb v oblasti ICT.

Jedná se o pasivní administrativní komplex se zelenými střechami. Vytápění a chlazení je zajištěno nejefektivnějším způsobem díky tepelným čerpadlům s geotermálními vrty. Vybudování a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu minimálně 30 kWp je v současné době v přípravné fázi, stejně jako instalace nabíjecích stanic pro elektromobily.

Jako součást svého závazku k životnímu prostředí klade společnost také důraz na ekologické nakládání s vodami. Z přilehlých parkovišť, střech i drenáží je srážková voda odváděna do nádrže o objemu 35 m³. Tato zachycená voda bude následně využita pro závlahu okolních zelených ploch. Další, stejně velká nádrž je určena pro případ hašení požáru.

Společnost své ICT technologie postupně systematicky vyměňuje za úspornější a výkonnější alternativy. Kromě toho připravuje instalaci jímače tepelných ztrát do nové serverovny, který bude současně sloužit k přitápění budovy.

Společnost je tedy připravena i na výzvy spojené s globálním oteplováním díky svému chladicímu systému, který integrovali již ve fázi hrubé stavby budov. Tento systém využívá aktivaci betonového jádra, což je efektivní způsob chlazení stavby, jež kombinuje s tepelným čerpadlem přes geotermální vrty. Tím vzniká mimořádně účinný a úsporný způsob chlazení celého objektu. Tento systém je navíc skrytý, bezhlučný a nezpůsobuje průvan.