15. 12. 2020
Aktuality
Zajímavosti

Modrozelené Mahenovo divadlo připomnělo výročí podpisu mezinárodní dohody o klimatu

Brno se připojilo k iniciativě, která připomíná pět let od podpisu Pařížské dohody o klimatu. Mahenovo divadlo se na počest tohoto výročí rozsvítilo modře a zeleně, tedy barvami planety Země. Smyslem je upozornit na boj s klimatickými změnami.

Pařížská dohoda je dohoda v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, která má omezit emise skleníkových plynů po roku 2020 a navázat tak na Kjótský protokol. Dohoda byla dojednána během Klimatické konference v Paříži 2015, schválena všemi 195 smluvními stranami a přijata 12. prosince 2015.

Česká republika patří mezi signatáře Pařížské dohody, jež se před pěti lety zavázali, že budou usilovat o to, aby se globální průměrná teplota nezvýšila o více než 1,5˚C ve srovnání s předprůmyslovou dobou. Každý ze signatářů si také na národní úrovni stanovil, jak přispěje k tomuto cíli, tedy o kolik zredukuje své emise skleníkových plynů.

Brno přistoupilo k Paktu starostů a primátorů pro klima v roce 2017 a zavázalo se tak snížit emise CO2  na svém území alespoň o 40% do roku 2030 ve srovnání s výchozím rokem 2000. 

Modrozelené budovy připojila i Praha a Ostrava. Další fotografie najdete zde.

Modrozelená Petřínská rozhledna v Praze
Modrozelená radnice v Ostravě