26. 8. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Nadace Partnerství a její ukázkové příklady dobré praxe

Od roku 2013 provozuje Nadace Partnerství na Údolí 33 v Brně pasivní budovy s rekordně nízkou spotřebou energií na provoz. V maximální míře se snaží o využívání obnovitelných zdrojů energie a o využívání šedé vody. V roce 2018 získala certifikaci uhlíkově neutrálního areálu. Na svých budovách provádí důsledný energetický management a vyhodnocuje jejich provozní parametry.

Energie

Už v projekční fázi byly navrhovány spotřebiče a osvětlení s minimální energetickou náročností a postupně se vyhodnocuje efektivnost  obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny 20 KWp FVE, TČ, rekuperace, sluneční ohřev teplé vody, aj.) a výsledky Nadace Partnerství sdílí pro vzdělávací účely. Na střeše jedné z budov je osazeno 91 ks fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 20 kWp. Ročně vyrobí 20 MWh elektrické energie, která pokryje téměř polovinu spotřeby elektřiny v budově.

Budovy jsou vytápěny a chlazeny pomocí kaskády tepelných čerpadel. Z hlediska celého roku tepelná čerpadla poskytnou 5x více energie, než kolik spotřebují. Díky hlubinným vrtům využívají geotermální energii, která je považována za obnovitelný zdroj energie. Přebytečné tepelné zisky budov v letním období jsou ukládány do vrtů a využity později – chlazení budov tak nepřispívá ke zvyšování tzv. městského tepelného ostrova, jak to činí běžné klimatizace.      

  • 2016/2017 Doplnění podružných měřičů energií a vody na celkový počet 70, který umožňuje podrobné vyhodnocování rezerv pro úspory
  • 2018 – doplnění svépomocného solárního ohřevu teplé vody pro venkovní kuchyni v Otevřené zahradě (kolektor o ploše 7 m2)

Doprava

  • 2018: doplnění parkovacích míst pro kola na úkor parkovacího stání
  • Podpora cyklodopravy v Brně pořádáním každoroční soutěže Do práce na kole (nárůst zaměstnanců využívajících nemotorovou dopravu) a dalšími kampaněmi – např. cargo kola
  • Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury, značení a monitoringu využívání cyklostezek.

Voda

Vylepšování systému využívání dešťové a šedé vody, zpřesňování měření spotřeb vody a zachycování srážek.

Biotop a kořenová čistírna

Zeleň

2016: zavedeno měření odtoku ze střech dvou hlavních budov, za účelem porovnat retenční kapacitu intenzivní zelené střechy oproti běžné střeše.

2016: ve spolupráci s Mendelu monitoring vlivu zelené střechy na mikroklima a na tepelné vlastnosti budovy. Monitoring ochlazovací funkce stromů a naměřené výsledky jsou využívány ke kvantifikaci významu stromů pro město. Měření následně poskytuje informace o množství vody, kterou stromy odpaří přes listovou plochu – asi 30 let starý javor odpaří v letním dnu přes 60 litrů vody, za celý měsíc pak téměř 1200 litrů. V letním období stromy takto ochlazují své bezprostřední okolí a výrazně nám pomáhají zlepšovat městské mikroklima.

Monitoring ochlazovací funkce stromů

2017: dokončen koncept městské farmy v zahradách pod Špilberkem jako příkladu, jak kombinovat vzdělávací a rekreační funkce s posilováním odolnosti města vůči klimatické změně.

2018: výsadba 5 nových stromů ke 100 letům republiky v nadačním areálu.

2017 a 2019: instalace tří extenzivních vegetačních střech na dřevostavbách v zahradě za účelem prověřování co nejlehčích skladeb pro využití na budovy s nižší nosností a ověřování schopnosti těchto skladeb zadržovat srážky. I přes malou tloušťku vegetačních vrstev jsou extenzivní zelené střechy schopny zadržet překvapivě vysoké procento srážkové vody. Z našich měření vyplývá, že v celoroční bilanci se jedná o cca 70%.

Další informace o celém areálu Otevřené zahrady najdete zde.

Zdroj: Nadace Partnerství