11. 11. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Nová mapa „cirkulární Brno“ vám pomůže při naplňování principů cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika je strategie udržitelného rozvoje, která vytváří funkční a zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Běžně jsou suroviny přeměněny na produkty, prodány a po skončení jejich krátké životnosti spáleny nebo skládkovány. Cílem cirkulární ekonomiky je prodlužovat životnost produktů, snaha je udržet co nejdéle v oběhu, a tím pádem i eliminovat vznik dalších odpadů. Současně můžeme vzniku odpadu předcházet i tím, že zkrátka vůbec nevznikne – například nákupem bezobalových potravin a stáčené drogerie ve specializovaných obchodech. Cirkulární mapa Brna vznikla proto, aby obyvatelům města pomohla chovat se při svých nákupech více udržitelně a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.

Co v mapě objevíte? Místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody, re-use centra, bazary, opravny, vzdělávací instituce, stanice sdílených dopravních prostředků a mnohé další. Mapa bude průběžně aktualizována. Přejít na aplikaci

A další zajímavé mapy města Brna? Mapa slunečního osvitu, Ekodotace v Brně – mapa realizovaných opatření (vybudovaných zelených střech, vnitrobloků, dešťovka), aplikace Cyklodoprava v Brně.

V interaktivní celorepublikové EKOMAPĚ ekologického institutu Veronica zase najdete různé služby a přírodní krásy, které úzce souvisí se životním prostředím a přírodou. Např. veganské podniky, místa prodeje lokálních potravin, ale i studánky, přírodní zahrady, naučné stezky či památné stromy. Jsou tu i útulky pro zvířata nebo slaměné domy po celé ČR.

V rámci celé České republiky můžete využít aplikaci jako například KAM S NÍM, která nabízí snadné vyhledání míst, kde se můžete legálně odpadu zbavit, ať už se jedná o odpad stále funkční určený k dalšímu možnému využití či odpad určený k likvidaci.