9. 1. 2023
Aktuality

Nová zelená úsporám Light dnes spuštěna

Dnes začíná příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který má podpořit jednoduchá opatření pro snížení spotřeby energií v nízkopříjmových domácnostech. Žadatelé mohou získat dotace například na zateplení části fasády či na výměnu oken u rodinných domů a trvale obydlených rekreačních objektů. V první fázi poskytne program celkem 1,5 miliardy korun, přičemž každému zájemci připadne maximálně 150.000 korun.

Podle ministra životního prostředí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) cílí program na domácnosti obývané invalidními důchodci třetího stupně, starobními důchodci, i lidmi, kteří od 12. září 2022 do data podání žádosti o dotaci dostávali příspěvek na bydlení – ovšem nemuseli ho pobírat po celé období. Nemovitost, na jejíž opravu jsou dotace určeny, musí žadatelé vlastnit nebo spoluvlastnit. Zároveň tam musí mít trvalé bydliště nahlášené před 12. září 2022.

Jurečka uvedl, že prvotní fáze má za cíl pomoct zhruba 10 000 domácností. Pokud bude zájem vyšší, uvolní podle něj ministerstvo do programu více peněz. Daná opatření mohou údajně ušetřit mezi 20 až 40 procenty energie domácnosti, případně i více. Proti původnímu programu Nová zelená úsporám má být NZÚ Light lidem přístupnější a finance budou vypláceny ještě před zahájením úsporných staveb.