23. 8. 2022
Aktuality
Co dělá Brno

Nové ekodomečky pro děti

V zoologické zahradě a Lamacentru na Hádech můžete s dětmi navštívit novou atrakci. Jedná se o dřevěné domečky se zelenou střechou osazené fotovoltaickými panely. S dopady klimatických změn na naší planetě se budou potýkat především následující generace a je proto potřeba o tom hovořit nejen s dospělými, ale i dětmi.

Jednou z cest, jak názorně ukázat možnost adaptací na klimatickou změnu, je instalace dřevěných domečků pro děti. Střecha je osazená vegetací z rozchodníkového koberce a rovněž malou funkční fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm. První domeček tohoto typu jste již od loňska mohli vidět na Riviéře u dopravního hřiště. Od letošního června je najdete v Zoo Brno a v Lamacentru Hády.

Lamacentrum Hády
Zoologická zahrada

Solární panely na střeše napájí přístroje uvnitř domečků. V zoo jde o hlukoměr, který snímá sílu zvuku a ukáže dětem, jak hlasitě křičí a přiřadí sílu zvuku ke konkrétnímu zvířeti. V Lamacentu je instalovaný termometr, který dětem i rodičům názorně ukáže, jak se mění teplota povrchu v závislosti na jeho druhu – jak se rozehřeje skála a naopak, jak na snímcích teplotně vypadá zeleň se stromy.

Domečky navíc prostřednictvím edukačních cedulí informují o cílech města v oblasti rozšiřování zelených střech nebo o dotačním programu Zeleň střechám! včetně zadržování srážkové vody nebo o rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie a umožňují dětem a rodičům, aby si funkčnost těchto opatření vyzkoušeli v praxi.

Koordinačně se na celém projektu podílel Odbor životního prostředí MMB. Základy domečků vybudovala městská společnost SAKO Brno, projektovou činnost mělo na starosti Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební – ústav pozemního stavitelství), které domečky také postavilo. Na jejich zhotovení poskytly Lesy města Brna formou sponzorského daru řezivo včetně jeho úpravy.