21. 2. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

oceněná zelená střecha projektovaná a realizovaná společností GreenVille service

Původně textilní továrna u Zbrojovky Brno, později chátrající budova na brownfieldu. V industriálním duchu ji zrekonstruovali tři kamarádi a projekt s jedinečnými loftovými byty dostal název DADA Distrikt. Na hladině Svitavy se tak zrcadlí zlatá fasáda obytné budovy s korunou tvořenou černým zábradlím, za kterým se skrývá komunitní zelená střecha o výměře 400 m2 .

Tento projekt získal 1. místo v soutěži Zelená střecha roku 2022 v kategorie Veřejná střecha intenzivní autorů GreenVille service s.r.o – Ing. Vendulka Vaněčková (zelená střecha) a KOGAA Studio (budova). Investorem celé akce je společnost DADADISTRIKT s.r.o.

DADA Distrikt uplatňuje zásady propojování obyvatel se světlem, čerstvým vzduchem, jídlem a přírodou. Propojením moderních architektonických prvků s industriálním charakterem vznikl na střeše společenský prostor, který umožňuje obyvatelům příjemné posezení mezi výsadbami okrasných trvalek či pěstování vlastních plodin ve vyvýšených záhonech. Při realizaci pomáhali i sami majitelé bytů, kteří o zelenou střechu také pod odborným dohledem pečují a náramně si jí považují.                                                                                                          

Kompozice střechy je rozdělena na dvě části: větší část s okrasnými trvalkami slouží pro posezení obyvatel domu a menší část s vyvýšenými záhony pro každou bytovou jednotku je osázena převážně sezónními rostlinami, drobným ovocem a zeleninou. Výsadba je založena převážně na kvetoucích trvalkách, doplněná o drobné traviny. V nejnižších částech střechy podél cest jsou vysázeny rozchodníky a netřesky, ve vyvýšeninách dominují trvalky doplněné o nízké keře, které mírně zastiňují zábradlí a rámují výhled na kostel Panny Marie. Celkový výraz střechy měl působit jako náhodná směs všech vzájemně prorůstajících druhů rostlin, například Achillea filipendulina, Aquilegia caerulea, Aster laevis, Calamitha nepeta, Deschampsia caespitosa, Echinacea purpurea, Eryngium planum, Kniphofia mix, Malva alcea, Penstemon digitalis, Salvia pratensis, Verbascum nigrum, Weigela Florida. Jediným stromem na střeše je Amelanchier ovalis. Intenzivní části střechy jsou pod závlahou z akumulované dešťové vody a z šedé vody z budovy, která je přečištěna kořenovou čistírnou.

.

Aby unesla konstrukce střechy tíhu padesáticentimetrových vyvýšených záhonů naplněných substrátem, musela být zesílena ocelovými nosníky. „Vyvýšené záhony jsou částečně vylehčené a nejsou ještě ani na limitu spočítaném statikem,“ vysvětluje Pavel Dostal, jednatel společnosti GreenVille service, která zelenou střechu projektovala i realizovala.  „Některé staré fabriky ale zvládnou zelenou střechu i bez zesílení konstrukce, třeba v případech, kdy se uvažovalo s rozšířením provozu a dostavbou dalších pater,“ dodává. Zelená střecha byla částečně financována z brněnského dotačního programu Zeleň střechám, který Brno zavedlo v roce 2019. „Dotace na zelenou střechu sehrála klíčovou roli v jejím financování. Dotace zvlášť pomáhají, pokud je potřeba upravovat stávající střešní plášť nebo zesilovat nosnou konstrukci, což je případ mnoha stávajících staveb,“ oceňuje aktivitu brněnského magistrátu Pavel Dostal.

Foto: Erika Voith