7. 7. 2021
Aktuality
Co dělá Brno

Památné stromy – nová brněnská aplikace GIS

Za památné stromy je možno prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromořadí, které vynikají svým vzrůstem nebo věkem, tvořící významné krajinné dominanty, zvláště cenné dřeviny i nepůvodních druhů a v neposlední řadě i dřeviny historicky cenné, které jsou památníky historických událostí nebo se k nim váží různé pověsti a báje.

V současné době je na území města Brna vyhlášeno celkem 174 památných stromů. Jedná se o 37 solitérů a 137 stromů ve dvojicích, skupinách či stromořadích.

Veškeré stromy, které byly vyhlášeny za památné na území celé České republiky, jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze a v terénu jsou označené cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný strom či skupina památných stromů, která může být doplněna informační tabulí s údaji, které se váží k těmto exemplářům.

Za nejstarší památný strom města Brna je považována lípa srdčitá (Tilia cordata), pod kterou můžete v letních měsících posedět, navštívíte-li restauraci U Šťávů na nám. 28. dubna v městské části Bystrc. Její věk se odhaduje na 400 let. V roce 2000 vyhrál tento strom anketu nekrásnější strom roku.

Lípa u Šťávů

Nejmohutnějším stromem je Kiliánova vrba, rostoucí na soukromém pozemku na ul. Pražská v Bosonohách, jejíž obvod kmene je 820 cm. Jedná se o nejmohutnější vrbu v celé ČR, která byla vybrána v anketě Strom Brna 2005 jako nejhezčí brněnský strom. Bohužel po zásahu bleskem zbylo z krásného exempláře již jen torzo.

Mezi nejzachovalejší památné stromořadí patří „Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově“, rostoucí podél ulice Parková v Maloměřicích. Alej byla v minulosti páteřním prvkem areálu hřbitova. Datování jeho založení může být totožné s centrálně umístěným křížem z roku 1860. Hřbitov přestal být využíván v rámci rušení řady brněnských hřbitovů v letech 1961 až 1962. Z bývalého hřbitova zůstal na ploše památník padlým spoluobčanům I. sv. války, vstupní brána a kříž.

Maloměřická lipová alej na bývalém hřbitově

Toto je jen malý výčet ze zajímavostí o památných stromech. Abyste se dozvěděli více informací k jednotlivým památným stromům a ve volném čase mohli některé tyto velikány navštívit, vytvořil pro Vás Odbor městské informatiky MMB, Oddělení GIS ve spolupráci s Odborem životního prostředí MMB novou aplikaci, kde najdete základní informace o památných stromech, přehlednou mapu rozdělenou na solitéry a stromořadí či skupiny, která umožňuje vyhledávat stromy například na základě názvu, nebo taxonu. Jednotlivé stromy jsou doplněny o fotky, podrobnější informace a odkaz na Ústřední seznam ochrany přírody. Aplikaci najdete zde.

Text: Ing. Monika Navrátilová, vedoucí referátu ochrany přírody a krajiny