6. 10. 2021
Aktuality
Semináře

PANELOVÉ DISKUZE – OPATŘENÍ V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU

Zajímají vás otázky kolem změny klimatu, ale máte pocit, že stále nemáte dostatek informací? Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe pořádá sérii panelových diskuzí, jejichž cílem je veřejnosti vysvětlit problémy související s klimatickou změnou a nabídnout možná východiska.

Ve čtyřech diskuzích na konkrétní témata získáte vědecké informace potřebné k tomu, aby jste porozuměli reakci na klimatickou změnu.

Termíny a témata jednotlivých diskuzí:

7. října 2021  14:00 hod.

CO NÁM ŘÍKÁ VĚDA O OPATŘENÍCH V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU?

Hlavní panelista: Mgr. Zuzana Harmáčková, Ph.D, Ústav výzkumu globální změny AV ČR

13. října 2021  14:00 hod.

OPATŘENÍ V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE: KDE SE NACHÁZÍME

Hlavní panelista: JUDr. Hana Müllerová, Ph.D, Ústav Státu a Práva AV ČR

20. října 2021  10:00 hod.

 VÝZVY A PŘÍLEŽITOSTI OPATŘENÍ V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

Hlavní panelista: PhDr. Jan Vávra, Ph.D, Sociologický ústav AV ČR

25. října 2021  14:00 hod.

COP 26 A NEZBYTNÁ REAKCE NA ZMĚNU KLIMATU

Hlavní panelista: Mgr. Lucie Tungul, Ph.D, Univerzita Palackého v Olomouci

Panelové diskuze budou probíhat hybridní formou.

Zájemci o přímou účast na akci, která bude probíhat v sidle Akademie věd ČR, Národní 3 v Praze – sál 108, se mohou registrovat navano.s@czechglobe.cz

Diskuze můžete sledovat prostřednictvím aplikace ZOOM na bit.ly/PaneloveDiskuze2021 nebo na YouTube

Dotazy k jednotlivým tématům můžete již nyní zasílat na: zizalova.i@czechglobe.cz

Zdroj: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.