24. 6. 2024
Aktuality
Co dělá Brno

Park Komínské louky uvítal první návštěvníky

Levý břeh Svratky mezi Komínskou lávkou a Jundrovským mostem oživil nový park Komínské louky, který propojil oblasti mezi ulicí Kníničskou a cyklostezkou lemující břeh řeky. Zrodil se díky píli a nadšení týmu z městské části Brno-Komín a těší se na vaši návštěvu.               

Park nebyl naplánován od nuly na papíře jako většina ostatních. Jeho vzniku předcházel dlouhý dendrologický průzkum, aby bylo možné zachovat co nejvíce vzrostlých dřevin a současně udržet dostatečnou bezpečnost pro návštěvníky. Na místě bylo vysázeno 20 nových stromů, převážně lípy, duby, břízy, olše, ale i jiné druhy, které podpoří biodiverzitu, a zhruba 80 keřů.

Veškerý biologický materiál, který bylo nutné odstranit, zůstal na místě. Část se změnila ve štěpku, větve posloužily jako přírodní plot oddělující sousední pozemek.

Realizace započala na konci roku 2022 a slavnostní otevření se uskutečnilo 20. června 2024. Projekt, který zkultivoval dříve nevyužívanou plochu zarostlou náletovými dřevinami, kde se hromadil odpad, stál téměř 2,5 milionu korun.