21. 6. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

PFM-Greenvia vnáší zeleň do měst

Hlavní misí společnosti PFM-Greenvia je vytvářet příjemnější prostředí a vnášet zeleň do velkoměst, kanceláří a domovů. Zelenými produkty zvyšují kvalitu životního prostředí s důrazem na ekologická a estetická řešení.

Příkladem mohou být dvě zelené střechy zrealizované společností PFM-Greenvia s.r.o. v roce 2022 na budovách Purkyňka Offices. Areál sestává ze tří budov a nachází se poblíž tramvajové zastávky Červinkova. První zelená střecha je o rozměru 900 m² a druhá 500 m². Pro investory společnost také zajišťuje rekonstrukce neodborných realizací souvrství zelených střech.

Zelené střechy poskytují řadu funkcí, které mají pozitivní vliv nejen na uživatele budov, ale také na široké okolí. Vegetační střechy patří do systému modro-zelené infrastruktury. Souvrství zelené střechy má tepelně-izolační funkci, čímž snižuje náklady na klimatizaci vnitřních.  Disponují rovněž vysokou retenční schopností, díky které dokáží pohltit velké množství vody a postupně jej pak uvolňovat. K tomuto efektu dochází často při horkých dnech, kdy vegetace odpařuje nashromážděnou vodu, a ochlazuje tak své okolí. Tímto způsobem přispívá instalace zelených střech k zmírňování tzv. tepelných ostrovů měst. Osázená vegetace zachycuje CO2 a prachové částice z ovzduší. Další benefit lze spatřovat ve schopnosti zvukové izolační schopnosti substrátu u vysázených rostlin, jež městský hluk z části absorbují a odráží. O zelené střeše lze také hovořit jako o ekologickém prvku přispívající k větší biodiverzitě, vytváří přívětivé prostředí pro faunu a flóru. A v neposlední řadě nesmíme ani opomenout jejich nepopíratelnou estetickou funkci.