18. 11. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Pilotní provoz autobusů na Biometan bude mít pokračování

Dopravní podnik města Brna, a.s. (DPMB) se ve spolupráci s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. (BVK) a výzkumnou firmou MemBrain, s.r.o. účastnil projektu Institutu Cirkulární ekonomiky „BioCNG pro města“. Projekt se týkal odzkoušení efektu úpravy bioplynu vznikajícího při zpracování čistírenských kalů na kvalitu zemního plynu.

Pilotní projekt „BioCNG pro města“ je postaven na principech cirkulární ekonomiky. Jeho smyslem je poukázat na fakt, že nejen odpadní vody, ale i biologicky rozložitelné odpady, vznikající na území města, nemusí být vnímány jako bezcenné odpady. Mohou naopak velmi prakticky sloužit jako významný zdroj energie. Využití lokálně dostupného zdroje k výrobě pohonných hmot mimo jiné přispívá k větší energetické soběstačnosti a snižuje jeho závislost na dodávkách paliva z cizích zemí. Bioodpady, na rozdíl od čistírenských kalů, mohou navíc sloužit i jako zdroj organického hnojiva, které je možné použít v zemědělství náhradou za průmyslová hnojiva.

Zázemí pro realizaci tohoto pilotního projektu poskytla čistírna odpadních vod BVK v Modřicích a umožnila odběr bioplynu vznikajícího při zpracování odpadních kalů. Česká výzkumná společnost MemBrain s.r.o., poskytla komplexní technologické zařízení, pilotní jednotku BU-12 pro výrobu bioCNG. Zařízení bylo umístěno ve velkém kontejneru s technologickým zařízením, které ze vstupního bioplynu pomocí filtrů a membránové separace oddělí nežádoucí látky, jako oxid uhličitý, sloučeniny síry a další nečistoty. Výsledkem je téměř čistý metan (dle měření cca 98%). Ten je pak stlačen na tlak 220 bar a uskladněn v zásobních tlakových lahvích. Plnění autobusu probíhá přes výdejní automat, který je součástí kontejneru.

DPMB pro zkušební provoz vyčlenil standardní dvounápravový nízkopodlažní autobus Urbanway 12M CNG, vyrobený firmou IVECO CZ ve Vysokém Mýtě. V době nasazení na zkušební provoz měl tento vůz najeto 190 tisíc kilometrů. Zkušební provoz probíhal od 17. října do 30 listopadu 2018. Během zkušebního provozu autobus najel 7 500 kilometrů. Průměrný denní nájezd byl 160 kilometrů, v pracovní dny na lince 63 (Hlavní nádraží – Chrlice), o víkendech na lince 49 (Hlavní nádraží – Modřice, Olympia). Na rok 2021 je připravováno pokračování tohoto projektu ve větším rozsahu.

Plnění autobusu biometanem probíhalo převážně ve večerních hodinách po skončení linkového výkonu. Celkem bylo provedeno 36 plnění na technologickém zařízení BU-12 umístěném v ČOV v Modřicích a bylo odebráno 1 660 kg biometanu. Průměrná doba plnění se zpočátku pohybovala kolem 1 minuty na 2,5 kg biometanu, po úpravě plnící stanice se zkrátila na 4,5 kg biometanu za minutu, takže standardní denní plnění cca 65 kg proběhlo během 15 minut.