4. 8. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Podpora nemotorové dopravy ze strany společnosti Brněnské komunikace a.s.

Podpora nemotorové dopravy zaměstnanců

V rámci projektu podpory nemotorové přepravy mají od roku 2017 zaměstnanci společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) k dispozici garáž pro jízdní kola. Další fází tohoto projektu bylo v roce 2018 pořízení elektrokol, které mohou zaměstnanci využívat ke služebním účelům. BKOM rovněž podporují využívání hromadné dopravy, a to formou předplatného MHD pro své zaměstnance.

Podpora nemotorové dopravy veřejnosti

Podpora nemotorové dopravy směřuje nejen dovnitř společnosti k zaměstnancům, ale i k veřejnosti. Od roku 2019 mají návštěvníci BKOM možnost umístit kola (včetně kol ze systému „Bikesharing“) do cyklostojanu zbudovaného před administrativní budovou Renneská třída 787/1a.

Brněnské komunikace a.s. se ve spolupráci OD MMB Brna podílejí na plánování a podpoře rozvoje cyklistické dopravy. Součástí této podpory je realizace nejrůznějších cykloopatření jako jsou vyhrazené pruhy, piktogramové koridory pro cyklisty, zavedení cykloobousměrných provozů nebo výstavba stojanů pro kola. V rámci dopravního značení cyklotras probíhá spolupráce s Klubem českých turistů. V roce 2019 byla zpracována dokumentace dopravního značení cyklotrasy č. 5231 Kuřim – Královo Pole nebo byla vyznačena nová cyklotrasa č. 5260 v Maloměřicích.

V roce 2019 byly např. vyhrazené pruhy pro cyklisty vytvořeny na ulicích Hostislavova a Vejrostova. Stojany na kola vznikaly především před úřady městských částí, supermarkety, zdravotnickými zařízeními, přestupními uzly nebo školami a vysokoškolskými kolejemi. Celkem bylo v období 2018 – 2019 postaveno 144 stojanů. S kapacitou 2 kola na jeden stojan tedy vzniklo 288 nových míst pro uzamčení jízdních kol.

Elektrokola pro služební účely
Cyklostojany před úřadem MČ Brno – Líšeň