19. 5. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Podpořme veřejnou zeleň v Brně

Mendelova univerzita ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna spustila na jaře výzkum zaměřený na možnosti zlepšování podmínek pro růst nově vysazených stromů v městském prostředí. Ke kořenům pokusných stromů jsou umístěna speciální čidla měřící teplotu a vlhkost půdy. V průběhu několika let bude hodnocena celková vitalita dřevin a vybrané fyziologické parametry.

Dřeviny se ve městě potýkají s množstvím stresových faktorů. Problematické je to zejména u stromů vysázených podél komunikací či v dlažbě. Významným faktorem je stav půdy, mnohdy s nevhodným složením a utužením. Kořeny mají v půdě málo prostoru, jsou ovlivňovány chemickými látkami, trpí nedostatkem vody a kyslíku. Nedostatečný rozvoj kořenů brání i celkovému růstu koruny, stromy nejsou vitální, snadněji podléhají chorobám a škůdcům.

Možností, jak zlepšit prostředí v kořenové zóně stromů, je využití injektážního zařízení, které dokáže půdu tlakem vzduchu provzdušnit a do vzniklých prostor následně mokrou cestou injektovat hydroabsorbenty, hnojiva či mykorhizní přípravky. Vedlejším efektem provzdušnění půdy je rychlejší obnova kořenového vlášení, které se z největší části podílí na získávání vody a minerálních živin z půdy.

Popsaný proces je však velmi nákladný a není možné ho provádět u všech stromů. Díky projektu „Podpoř svůj strom“ může pomoci každý z nás. Stačí poslat přání stromu nebo se rovnou stát adoptivním rodičem. Vybrané finanční prostředky jdou na obnovu zeleně nebo právě na speciální injektáže, které pomáhají stromům růst i v ne příliš dobrých podmínkách. Projekt byl spuštěn v listopadu 2021 a za uplynulý rok a půl jeho fungování na platformě BrnoID lidé přispěli na brněnskou zeleň přes 81 tisíc Kč.

Více se o injektážích, které Veřejná zeleň města Brna provádí, můžete dozvědět přímo na jejich stránkách.