16. 4. 2021
Aktuality
Zajímavosti

Poznej brněnskou džungli! Přidej se k City Nature Challenge Brno

I ve městě může být příroda pestrá a rozmanitá. City Nature Challenge 2021 je mezinárodní klání, ve kterém mezi sebou soupeří města po celém světě o co největší počet pozorování rostlin a živočichů. Letošní ročník se koná od pátku 30. dubna do pondělí 3. května. Cílem hry je v těchto dnech zachytit co nejvíce živé přírody na území města Brna. Potřebovat budete jen váš mobilní telefon a aplikaci iNaturalist.

Pojďme celému světu ukázat, jaké krásy fauny a flóry skrývá Brno. A že nevíte, co jste zrovna objevili? Nevadí, aplikace iNaturalist vás sama navede. Možná budete překvapení, jaké rozmanité druhy rostlin a živočichů můžete ve městě najít. Procházka parkem nebo odpoledne strávené na zahradě se může stát dobrodružným pozorováním a objevováním.

V Brně tento projekt organizuje Hvězdárna a planetárium Brno za pomoci mnoha dalších organizací včetně Lipky. Sledovat soutěž můžete zde nebo na Facebooku či Instagramu. Najdete tam nejen návod, jak si stáhnout aplikaci iNaturalist, ale dočtete se i příběhy o tajemné brněnské džungli. Podívejte se na video, kterým vás provede brněnský rodák Tomáš Matonoha.

Za Českou republiku se letos soutěže zúčastní také Praha a Uherské Hradiště. Brno má určitě co ukázat, tak neváhejte a zapojte se i vy. Níže najdete tipy na zajímavé lokality.

 1. Bosonožský hájek – především to jsou střevíčníky, které tam rostou, dále medovníky meduňkolisté, bělozářky a spousty dalších lesních bylin, je to poměrně dobře zastoupená lokality, co se týče ptáků.
 2. Augšperký potok – kvetou tady prstnatce májové.
 3. Zajímavý je pravý břeh přehrady, tj. sever Podkomorských lesů – jsou to původní a přírodě blízké lesy, tj. na poznávačku stromů dokonalé, je zde hodně mrtvého dřeva, které vyhledá seproxylický hmyz včetně roháče.
 4. V Zátiší – přírodní jezero, které vzniklo uprostřed polí pod Mniší horou, jsou to rákosiny, kde se nachází hodně vodního ptactva, na loučkách žije spousta hmyzu, ze zajímavostí např. majka obecná a fialová.
 5. Údolí Zaječího potoka – opět lesní biotopy s řadou kvetoucích druhů a především ptáků (strakapoudi), v tůňkách je vodní hmyz a dokonce škeble.
 6. Ořešín – tady je Horka (teplomilný hmyz, ptáci), Ořešínský rákosina s obojživelníky a „bultami“ vysokých ostřic.
 7. Babí doly – rybník uprostřed lesa, určitě jdou potkat obojživelníci a třeba vážky.
 8. Údolí Útěchovského potoka: ačkoliv se zdá, že území je mimo Brno, jedná se ještě pořád o území Brna. Nejdeme zde pestré vlhkomilné lesy, na svazích bukovou doubravy s řadou kytek jako je kyčelnice cibulkonosná a  mařinka lesní. Spatřit v tomto komplexu lesů můžeme potkat i čápa černého.
 9. Melatín: pestré habřiny a doubravy v blízkosti Soběšic s bohatým zastoupením orchidejí, např. kruštík modrofialový nebo okrotice červená.
 10. Hradisko a Obřanská stráň: historické a botanicky významné lokality v Obřanech, je možné tady objevit koniklece, kavyly, třeště křovité. Na obnažených površích můžeme spatři kutilky – samotařské včely nebo májky.
 11. Park pod Hády: jedná se o bývalé popílkoviště, dnes jde o unikátní biotopy, které připomínají pralesy, nachází se zde stepní enklávy, mokřady, otevřené povrchy i lesní porosty, na všechny jsou vázány různí živočichové a rostliny.
 12. Černovické terasy: rozsáhlé území, které se ne nadarmo nazývá ptačím rájem, spatřit zde můžeme břehule říční i vlhy pestré, vyskytují se zde čejky i slučky, potkáme zde i muflony, když budeme velmi tišší.
 13. Jih Brna – najdeme zde několik zajímavých mokřadních biotopů, např. podél Dvorského potoka. Setkat se zde můžeme i jasanem úzkolistým nebo vzácným keřem dřínem jarním. V stromových porostech se žijí veverky obecné, strakapoudi i datlové.
 14. U Kříže – jedná o starý ovocný sad nad novými sad ve Starém Lískovci, najdeme zde pozůstatky stepních formací a travami jako je kostřava žlábkatá. Na staré strom jsou vázání doupní ptácí i broucí, např. roháč obecný.
 15. Háčky – kruh se uzavírá… lokalita naproti Bosonožského hájku, jde o světlou doubravu s vtroušeným jeřábek břekem, což je vzácný a zapomenutý strom. Najít zde můžeme i lýkovec vonný nebo okrotici bílou.