23. 11. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Přístřešky zastávek MHD se zelenou střechou

V rámci procesu zvyšování stupně vybavenosti zastávek městské hromadné dopravy v Brně byly v roce 2019 realizovány čtyři přístřešky se zelenou střechou pro cestující MHD. Jedná se o zastávky Anthropos, Výstaviště hlavní vstup, Mendlovo náměstí a Ústřední hřbitov.

Dopravní podnik města Brna chce využít možnosti přispívat ke zkvalitnění životního prostředí ve městě Brně. Novými přístřešky vznikly plochy, které jsou využity lépe, než jen jako obyčejné zastřešení.        

Účelem byla šetrná trvale udržitelná výstavba s nízkou uhlíkovou stopou a významným retenčním prvkem ve formě vegetačních konstrukcí. Cílem zelených střech je primárně řešení pasivních retenčních opatření, které mají za cíl eliminovat škody způsobené bleskovými povodněmi, a snížení množství poletavého prachu. Očekává se také redukce teplotních výkyvů, absorpce škodlivin ze vzduchu, zmírnění kolísání vlhkosti vzduchu a odlehčení kanalizaci. Zelené střechy chrání hydroizolaci i konstrukci střechy před teplotními výkyvy, kroupami, klimatickými vlivy a tím prodlužují její životnost.