1. 2. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Projekt „Živá půda“

Nadace Partnerství přišla s novým projektem s příznačným názvem „Živá půda“, který má za cíl pomoct zastavit masivní znehodnocování půdy. Vlastníkům radí, jak zlepšit kvalitu své půdy a zhodnotit ji. Zemědělcům pomáhá hospodařit lépe a udržitelně. Veřejnost zapojuje do monitoringu eroze. U politiků lobbuje za udržitelné zemědělství a ochranu půdy.

V České republice dochází k enormnímu znehodnocování půdy. Nekonečné lány obdělává těžká zemědělská technika, která půdu zhutňuje. Remízky, meze nebo polní cesty jsou pro ni překážkou. Necitlivým obděláváním klesá úrodnost půdy. Její obnova trvá desetiletí, některé změny jsou dokonce nevratné. Stále intenzivnější zemědělství vede k další degradaci půdy.

Česko kvůli erozi ročně přijde o 21 milionů tun ornice. Jen obnova 1 centimetru půdy přitom trvá 100 let.

Nevlastníte půdu, ani na ní nehospodaříte, ale záleží vám, v jakém je stavu? Prostřednictvím webu „ŽIVÁ PŮDA“ jednoduše nahlásíte erozní událost a aktivně se tak zapojíte do řešení degradace půdy.

Veškeré informace a kontakty najdete na webu Nadace Partnerství, projekt „ŽIVÁ PŮDA“