17. 6. 2021
Aktuality
Co dělá Brno

Re-USE centra jsou opět v provozu a čekají na vaše nevyužité věci

Nezapomeňte, že od května jsou Re-USE centra v Brně opět v provozu. Máte možnost odkládat v nich vaše nepotřebné věci a umožnit tak jejich opětovné využití. Projekt předcházení vzniku odpadu Re-USE funguje v Brně již pět let . Díky tisícům nevyužívaných předmětů, které jejich majitelé dali do oběhu k dalšímu využití, vydělala Re-USE centra od začátku svého fungování 700 tisíc korun, přičemž výnos z jejich prodeje jde v plné výši na nákup sazenic pro zakládání květinových záhonů, o které pečuje Veřejná zeleň města Brna.

Nevyužívané věci zbytečně neskončí na skládce nebo v zařízení na energetické využívání odpadu, ale vracejí se za symbolickou cenu zpět do oběhu. Nejčastěji lidé odevzdávají neužívané předměty denní potřeby, nádobí, knihy, hračky či sportovní náčiní. Zvlášť využitý je odevzdaný nábytek (Re-NAB), který ve spolupráci s Odborem sociální péče nabízí město lidem v sociální nouzi, a staré předměty s historickou hodnotou (Retro-USE), které jsou předně nabízeny muzeím, divadlům a jiným kulturním institucím.

Na sběrných střediscích odpadu  – SSO Dusíkova, SSO Hapalova, SSO J. Svobody, SSO Okružní, SSO Ukrajinská, SSO Veveří a nově také SSO Sochorova – je tak znovu možné dávat nepotřebné, avšak stále funkční zařízení domácností, jako například kuchyňské nádobí, obrazy, vázy, dekorace, CD, knihy, časopisy, hračky, sportovní vybavení či nábytek, jako stoly, židle, skříně.

24. května se v brněnských Žabovřeskách na ulici Sochorova otevřelo nové sběrné středisko odpadu. S manipulační plochou 1 600 m² patří k největším v kraji a ve městě. Sběrné středisko Sochorova nahrazuje předchozí středisko na téže ulici, které bylo už od počátku koncipováno jako provizorní. Během stavebních prací, které začaly loni v srpnu, bylo místo zbaveno náletových dřevin, rekultivováno a zpevněno. „V bezprostředním okolí střediska jsme vysadili 34 nových stromů, zejména javory, duby, lípy a jilmy. Oplocení sběrného střediska necháme obrůst popínavými rostlinami,“ přiblížil Filip Leder. Do nového střediska na ulici Sochorova mohou občané odevzdávat odpad bezplatně. Naleznou zde kontejnery na sklo (včetně tabulového), kontejnery na PET, kartony a hliníkové nápojové obaly, na papír, kov a objemný odpad, na bioodpad ze zahrádek i nebezpečný odpad. Středisko sběrného odpadu Sochorova je koncipováno také pro zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a použitého kuchyňského oleje.

Jako sedmé v Brně zde bude centrum ReUse a ReNab, do nichž je možné přinést funkční zařízení a vybavení domácností. Na území města Brna je v současné době 37 sběrných středisek odpadu. Těsně před dokončením je další sběrné středisko v Židenicích na Lazaretní ulici, které bude výměrou zhruba o třetinu menší než středisko na ulici Sochorova. Otevře se v průběhu června.

Seznam všech sběrných středisek vč. adres a provozní doby najdete zde.

Další užitečné info o projektech REUse: Předcházení vzniku odpadu | SAKO – svoz a zpracování odpadu Brno

Zdroj: SAKO Brno, a.s.