11. 4. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Recovera dodala 100 tis. recyklovaných pytlů pro akci Ukliďme Česko

Možná i vy jste se letos zapojili do celorepublikové akce Ukliďme Česko, jejímž cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky. Tento rok byl hlavní úklidový den stanoven na 1. dubna. Odpad se hromadně sbíral do pytlů, vyrobených z recyklovaného plastu. Je to symbolický příklad cirkularity – kde jinde použít recyklát, než v pytlích na odpad?

Firma Recovera Využití zdrojů a.s. provozuje 2 centra pro recyklaci plastů – v Srní u České Lípy a v Němčicích nad Hanou. Mezi zpracovávané odpadní plasty patří folie ze žlutých popelnic z měst a obcí, nebo živnostenských odpadů jako jsou například agrofolie, které zemědělci používají jako krycí ochrannou vrstvu balíků senáže. 

Jak probíhá recyklace plastů z vytříděného komunálního odpadu?

Plasty ze žlutých popelnic z měst a obcí putují nejdřív na dotřiďovací linku, kde se dále roztřídí na jednotlivé plastové komodity jako jsou PET lahve (čiré, modré, zelené apod.), na folie (čiré a barevné), HDPE obaly, směsné tvrdé plasty a další. Plastové folie vhodné k recyklaci se pak úsporně slisují do kompaktních balíků, které se dovezou do zpracovatelského centra. Tam se plasty následně důkladně dotřídí a na lince projdou drcením, praním a roztavením při vysoké teplotě, kdy z nich vznikne regranulát vhodný pro další využití.

cesta plastu recyklace regranulát

Jedním z výrobků, na který lze plastový regranulát využít jsou právě pytle na odpad. Celkově Recovera disponuje kapacitou až  12 000 tun zpracovaných odpadních plastů za rok a je důležitým článkem cirkulární ekonomiky v ČR.

Akce Ukliďme Česko se pořádá pravidelně už od roku 2014 a loni se do úklidů ve svém okolí zapojilo 75 450 nahlášených dobrovolníků. I přes osvětu a stále větší povědomí o důležitosti třídění odpadu a negativního vlivu černých skládek na životní prostředí, je v našem okolí stále velké množství volně odhozeného odpadu. Tato akce tak pomáhá nejen ke zlepšování stavu našeho prostředí, prostřednictvím ní si také můžeme zpříjemnit všechny naše letní outdoorové aktivity.