8. 11. 2023
Aktuality
Zajímavosti

Recyklace solárních panelů? Nová technologie vědců z brněnského VUT nabízí řešení

Česko v důsledku vysokých cen energií zažívá solární boom. Vyvstává ale problém, co se starými soláry. Řešení teď nabídli výzkumníci z Centra materiálového výzkumu (CMV) Fakulty chemické VUT.

Stříbro, křemík, cín i zinek. Wafery dosloužilých solárních panelů obsahují řadu kovů, které by bylo užitečné separovat či alternativně využít v nových slitinách. Doposud však neexistovala technologie umožňující jejich ekologickou i ekonomickou recyklaci.

Problému čelí nejen Česká republika, ale i další evropské státy. Chemici z CMV VUT proto od odborníků z VIA ALTA dostali nelehký úkol – vymyslet užitný vzor technologie, která umožní zpracovat tuny odpadu ekologicky a rentabilně. Panely se recyklují přibližně z 90 %, jak požaduje legislativa. Jde především o masivní sklo a hliníkový rám, ale stále zůstává menší vodivá část zvaná wafer zatavená v polymeru. Obsahuje stříbro a další zajímavé kovy. 

Výzkumníci z VUT polymer ze solárního panelu vložili do rozpouštědla a úspěšně vyextrahovali jednotlivé kovy. Proces byl však nejen pomalý, ale i drahý. Nakonec se rozhodli pro opačnou strategii – kovy z materiálu neseparovat, ale k rozdrcenému waferu přidat špony vzniklé obráběním hliníku.

Dva typy odpadů z různých zdrojů zalisovali do hliníkových puků, které je možné používat ve slévárenské výrobě k vylepšení vlastností hliníkových slitin. Z kusu vysloužilého solárního panelu tak vznikne třeba nový blok motoru či převodovky.

Aktuálně se výzkumníci z CMV VUT chtějí zabývat recyklačními technologiemi i pro další typy solárních panelů. Nové solární panely sice už neobsahují stříbro, ale celou paletu jiných zajímavých prvků – například měď, indium, galium, selen, síru, zinek či kadmium.

Zdroj: VUT Brno, Foto: Václav Koníček