26. 5. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

S úctou k přírodě – motto, které ve společnostech HUTIRA měníme v realitu

Péče o životní prostředí a úcta k přírodě patří mezi základní pilíře společností HUTIRA. S pokorou přijímáme dary, které nám příroda poskytuje, a na oplátku se o ni snažíme co nejlépe pečovat. Motto „S úctou k přírodě“ měníme v realitu každý den, přečtěte si jak.

Vybudovali jsme biotop

V areálu sídla společnosti HUTIRA – BRNO jsme vybudovali biotop s vodními rostlinami o objemu 820 m3, který slouží k zadržování srážkové vody a současně jako zásobárna vody k zavlažování pozemku. Díky vsakovacímu jezírku získal areál nejen hezký kousek přírody v jinak průmyslové zástavbě, ale také životní prostor pro vodní rostliny a mnohé živočichy, kteří se v biotopu postupně zabydlují. V neposlední řade se jezírko stalo příjemným útočištěm zaměstnanců, kteří se sem v horkých letních dnech chodí osvěžit a načerpat energii.

Zachránili jsme les před vykácením a sázíme nové stromy

V minulosti jsme přijali výzvu Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a připojili se k jejich petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Když se naskytla příležitost proměnit gesto v čin, neváhali jsme a zakoupili dnes již přes 2 hektary lesa, který jsme tím zachránili před vykácením. Více o iniciativě se můžete dočíst v článku.

Program příštího teambuildingu je jasný – náš nový les čeká obnova a jsme hrdí na to, že do sázení stromů se zapojí samotní zaměstnanci společností HUTIRA. Ostatně, se sázením stromů už máme jistou zkušenost. Loni na podzim jsme v areálu sídla společnosti HUTIRA-BRNO vysázeli k příležitosti 30. výročí zrodu značky HUTIRA vlastními silami právě 30 stromků.

V provozech HUTIRA snižujeme uhlíkovou stopu, kde to jen jde

Dlouhodobě snižujeme energetickou náročnost provozu budov i provozů. Instalujeme fotovoltaické panely a k provozu tak využíváme elektřinu vyrobenou ze sluneční energie. Vytápění i chlazení řešíme tepelnými čerpadly, která jsou k životnímu prostředí ohleduplnější než jiné zdroje.

Náš vozový park je tvořen z významné části automobily na alternativní CNG pohon. Podporujeme lokální dodavatele, čímž snižujeme nejen logistické náklady, ale i produkci CO2. Šetříme energii – zbytečně nesvítíme ani netopíme. K témuž motivujeme i zaměstnance.

Naše technologie pomáhají snižovat emise

Využívání biometanu jako obnovitelného zdroje energie je dnes velmi aktuálním environmentálním tématem. Ve společnosti HUTIRA green gas vyvíjíme řešení, která dokážou šetrnou cestou přeměnit bioplyn na biometan. Ten se stává šetrnou alternativou zemního plynu a nachází uplatnění nejen jako alternativní pohon aut, ale i v plynárenství.