9. 2. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe
Semináře

semináře firmy ASIO v rámci aktivit go green

V rámci aktivit GO GREEN připravila firma ASIO tradiční jarní semináře. Tentokrát byly opět v on-line formě a budou se snažit rozšířit povědomí účastníků o udržitelnosti, taxonometrii, odolnosti atd., tj. pojmech, se kterými se setkáváme a budeme setkávat stále častěji, ale jejich význam si často neuvědomujeme v souvislostech nebo zatím neumíme posoudit, co pro nás znamenají prakticky při projektování MZI (modrozelená infrastruktura) měst, zpracování kalů na venkově nebo v průmyslu. Úvodní stránku seminářů najdete ZDE.

.

LCA analýza a její aplikace ve vodním hospodářství

V příspěvku bude vysvětlen pojem LCA analýza, to, jak se provádí, a i důvody proč je tento systém hodnocení zaváděn.

.

Možnosti nakládání s kalem a GREEN DEAL

Co bychom si měli představit pod „udržitelným“ nakládáním s kalem a jak nakládání s kalem ovlivňuje uhlíkovou stopu. Jakým způsobem hodnotit jednotlivé varianty řešení a jaké je chování jednotlivých stakeholderů. Jak konkrétně upravit kal pro použití na zemědělské půdě.

.

MZI (modrozelená infrastruktura) z pohledu taxonometrie (udržitelnosti)

V příspěvku budou prezentovány zkušenosti ze školení pořádaného v Německu na téma udržitelnosti měst a využití přírodních řešení ke zlepšení celkového hodnocení měst. Dále pak především problematika vody a její cirkularity ve městech.

.

Průmysl (udržitelně) a GREEN DEAL

Průmysl je oblastí, která může podstatně ovlivnit cíle Green Dealu, a to jak recyklací surovin, tak i snížením uhlíkové stopy.

Cílem je, aby absolventi semináře pochopili nové směry v souvislostech a aby lépe chápali dopady svého rozhodování z hlediska cílů, které si dáváme v rámci nejrůznějších výhledů souvisejících s cíli udržitelnosti.