15. 6. 2020
Aktuality

Setkání u kulatého stolu na téma odpadové hospodářství, sucho, voda

Statutární město Brno je partnerem Setkání u kulatého stolu pořádané společností Magnus Regio na téma odpadové hospodářství, sucho, voda. Akce se uskuteční dne 18. června 2020 v hotelu Avanti Brno.

Témata k diskuzi budou:

• Odpadová legislativa ČR (nový zákon o odpadech 2015–2024)

• Zpracování problematických odpadů, odpady v době pandemie

• Kalové hospodářství – zpracování kalů z čistíren odpadních vod

• Zpracování a nakládání s plasty

• Energetické zpracování odpadů a nové technologie

• Sucho – nejhorší stav v naší zemi za posledních 500let, jak zadržet vodu v krajině a jak jí pomoci?

• Ochrana ZPF (zemědělský půdní fond), legislativa

• Dotační programy MŽP / OPŽP / SFŽP (péče o krajinu, Velká Děšťovka, program čistoty vody)

• Ochrana zem. půdy, protierozní vyhláška, zachycování dešťové vody, pozemkové úpravy

Záštitu nad akcí převzal ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman,CSc., primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková a člen Rady Jihomoravského kraje Vít Rajtšlégr.