20. 7. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Snižování energetické náročnosti a emisí v Nitto Denko Czech

Nitto Denko Czech s.r.o. je součástí dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu. Zabývá se výrobou výztužných a tlumících prvků. V letošním roce se společnost stala partnerem města, kdy na Festivalu architektury slavnostně podepsala Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku města Brna k adaptaci na klimatické změny.

Loňský rok 2022 byl prvním rokem, kdy Nitto Denko Czech s.r.o. nakupovala elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů energie. Pro porovnání, v roce 2021 bylo pouze 8 % energie z obnovitelných zdrojů. Přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie je významným krokem směrem k udržitelnému a čistému energetickému systému.

Přechod na energie z obnovitelných zdrojů není jedinou aktivitou, kterou se společnost Nitto Denko Czech s.r.o. kontinuálně zabývá. Vedle toho klade velký důraz na zvýšení energetické efektivnosti svých budov a procesů. Tyto opatření jsou klíčovými prvky kontinuální snahy společnosti o ekologickou odpovědnost a ochranu životního prostředí.

V roce 2022 Nitto Denko Czech s.r.o. instalovalo první etapu LED osvětlení a zaměřilo se na modifikaci výrobních procesů. V rámci úspory energií se instalovaly časové spínače na automatické vypínání kompresorů, topení, vzduchotechniky i dalších médií. Tyto úpravy vedly ke snížení spotřeby elektrické energie o 11 % v porovnání s rokem 2021 (viz graf) a to i přesto, že v roce 2022 došlo k navýšení objemu výroby.

Všechny tyto aktivity měly pozitivní dopad na vývoj uhlíkové stopy, kdy v roce 2022 došlo ke snížení téměř 90 % emisí CO2 v porovnání s rokem 2018.

V roce 2023 bude společnost Nitto Denko Czech s.r.o. pokračovat ve svých environmentálních aktivitách s důrazem na udržitelnost a snižování ekologického dopadu. V plánu je další etapa instalace LED osvětlení s cílem dosáhnout úplného přechodu na energeticky efektivní a úsporné osvětlení. Součástí těchto plánů je také ambiciózní projekt instalace fotovoltaických panelů (FVE), které by měly vyrobit až 470 MWp/rok. Tímto krokem bude společnost Nitto Denko Czech s.r.o. aktivně přispívat k výrobě čisté energie a snižování emisí skleníkových plynů.

V Nitto Denko Czech ctí, že jediný směr rozvoje, který má opravdovou hodnotu, je udržitelný rozvoj. Tímto způsobem je možné zajistit uspokojení současných potřeb bez ohrožení potřeb budoucích generací. 

Jak uvedl zástupce firmy pan Michal Repka „Podpis Memoranda představuje pro nás nejen obrovský závazek, ale i motivaci. Jsme opravdu hrdí na to, že se můžeme takovýmto způsobem angažovat. Navíc se nebojíme sdílet tento přístup i s veřejností. Proto jsme se rozhodli slavnostní podepsání Memoranda prezentovat nejenom na našich webových stránkách, ale také jsme projekt představili i na VIDA konferenci, která byla zaměřena právě na podnikovou ekologii a udržitelnost. Prostřednictvím PKV talku jsme zase poskytli ostatním firmám návod, jak spojit zisk a udržitelnost.

Zdroj: Nitto Denko Czech s.r.o., Michal Repka, SHE Manager, SAFETY, HEALTH & ENVIRONMENT