9. 4. 2024
Aktuality
Příklady dobré praxe

Společnost THERMOSERVIS dává odpadům nový smysl a druhý život

Společnost THERMOSERVIS snižuje svoji uhlíkovou stopu díky vlastnímu patentu. Ten spočívá ve zpracování betonu z recyklovaného materiálu RED BETON, jejž společnost následně využívá na stavbách.

Tímto postupem THERMOSERVIS nejenže šetří přírodní zdroje, jako je například kamenivo, ale i podporuje cirkulární ekonomiku tím, že ze stavebního odpadu znovu dělá materiál. Ze svých překladišť se snaží ukládat na konečné skládky méně odpadů a zároveň dává vykoupeným odpadům nový smysl.

V dnešní době, kdy se celý svět potýká s klimatickou krizí a nadměrným vyčerpáváním přírodních zdrojů, je obzvláště důležité hledat cesty, jak minimalizovat naše dopady na planetu. RED BETON je jedním z příspěvků společnosti THERMOSERVIS k řešení těchto výzev.

Společnost THERMOSERVIS – TRANSPORT, s. r. o., se stala v roce 2022 partnerem brněnského projektu v oblasti snižování emisí CO2 a podepsala s městem Brnem speciální memorandum, kterým se zavázala k plnění řady opatření, a své nápady hrdě sdílí dál.

Využívá unikátní technologii, která umožňuje transformovat recyklovaný materiál ve vysoce kvalitní beton a tím omezovat těžbu nových surovin.

Klíčové výhody RED BETONU zahrnují:

  1. Úspora přírodních zdrojů: Díky uplatnění recyklovaného materiálu se výrazně šetří limitované přírodní zdroje, které by bylo jinak nutné využít pro výrobu tradičního betonu.
  2. Snižování emisí CO2: Výrobní proces RED BETONU je navržen tak, aby byl co nejefektivnější a produkce CO2 byla minimální. Oproti konvenční výrobě betonu z recyklovaného materiálu je dosaženo podstatného snížení emisí CO2.
  3. Druhý život odpadů: Nejenže se touto technologií šetří přírodní zdroje a snižují emise, ale také to dává odpadům nový smysl a druhý život. RED BETON tak reprezentuje významný krok k dosažení cirkulární ekonomiky ve stavebnictví.

Za rok 2023 se společnosti podařilo snížit emise CO2 o 24 681 kg/m3.