2. 10. 2020
Aktuality

Spotřeba energie v domácnosti a její podíl na produkci emisí CO2

Spotřeba elektrické energie domácností se významnou měrou podílí na produkci emisí CO2. Snižování spotřeby by tedy napomohlo nejen rodinnému rozpočtu, ale také pomohlo zlepšit životní prostředí. Domácnosti se podílely v roce 2019 na celkové spotřebě elektřiny 26 % a plynu 24,4 %, což je mírný meziroční nárůst. A rezervy se vždy najdou. Používání energeticky náročných spotřebičů jde ruku v ruce s tepelnými a energetickými ztrátami, které se následně projeví na zvýšené produkci emisí CO2.

Pojďme si připomenout některá opatření, která by snížení spotřeby energií mohla napomoci. Začněme u těch jednodušších a finančně méně nákladných.

Při nákupu spotřebičů by se měl nakupující zaměřit nejen na cenu výrobku ale také na jeho energetickou třídu. Rozdíl ve spotřebě mezi jednotlivými třídami, na škále A+++ až G, může činit až 30 procent.

Lednička je zpravidla největším žroutem elektřiny. Její podíl na celkové spotřebě je až 20 procent. Důležité je nastavení správné teploty uvnitř ledničky, tedy pět stupňů Celsia v chladicí části a mínus osmnáct stupňů v mrazicí. Pozor si dejte i na námrazu, která výrazně zvyšuje spotřebu. A umístění lednice poblíž zdrojů tepla má také vliv na její celkovou spotřebu.

Také spotřebiče, které se v danou chvíli nepoužívají, ale jsou zapojené v tzv. stand-by režimu (například televizory, počítače, kávovary apod.), energii i nadále spotřebovávají.

Snížit spotřebu elektřiny můžete i výměnou klasických žárovek za úsporné. Podívejte se proč přejít na LED osvětlení.

A co vaření? Nejúspornější je indukční deska, následně sklokeramická deska a na konec se řadí plynová a elektrická litinová deska.

Vytápění – ekologickou variantou běžných elektrických zdrojů vytápění jsou tepelná čerpadla, která z velké části využívají přírodní energii. Pro životní prostředí je nejvíce prospěšné využívání obnovitelných zdrojů energie, jako je biomasa a sluneční energie. Naopak nejvíc emisí vytváří člověk spalováním fosilních paliv. Značně neekologické jsou i elektrické zdroje vytápění. Ovzduší znečišťují uhelné elektrárny, kde se energie vyrábí. A co otázka správného větrání? Aby nedocházelo k tepelným ztrátám, mělo by být větrání krátké, ale intenzivní.

A co se týče větších investic, které vedou k úsporám? Domácnosti mohou využít různé dotační programy, jimiž jsou motivovány k ekologickému chování. Například dotace k pořízení kotle na biomasu, tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle, ale i na instalaci fotovoltaického systému, zateplení fasády či výstavbu pasivních domů. Brno má i svůj dotační program „Zeleň střechám“.