25. 8. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Starobrno jede na zelenou

Pivovar Starobrno je s Brnem spjat nejen jako podstatná součást jeho bohaté historie. Současně zásadně ovlivňuje i nynější dění a pomáhá vytvářet nezaměnitelnou podobu hrdého města. Podpisem memoranda se pivovar zapojil do akce Připrav Brno. Spolu s dalšími podnikatelskými subjekty provádí kroky k zásadnímu snížení uhlíkové stopy a usiluje tak o udržitelný rozvoj a lepší budoucnost planety Země.

Rekuperace horké oplachové vody na stáčírně sudů

Pivovar Starobrno i v loňském roce pokračoval v úsporách. Při srovnání pivovarů v rámci koncernu HEINEKEN patří Starobrno ve spotřebách energií na hektolitr vyrobeného piva ve své kategorii k nejúspornějším na světě. Vyplývá to z databáze BCS, kam se zadávají výsledky ukazatelů pro sledování a reporty všech pivovarů HEINEKENU na světě. Podle nich v roce 2022 došlo oproti předchozímu roku k lepšímu umístění Starobrna hned ve třech klíčových oblastech – při úspoře vody, elektřiny i tepla.

Co se týče vody, byly v roce 2022 dokončeny dva důležité projekty k jejím úsporám: došlo k instalacím bezvodé vakuové vývěvy na stáčírně skleněných lahví a rekuperace horké oplachové vody na stáčírně sudů. V současnosti dále postupně probíhá výměna parních ohřívačů na ohřev užitkové teplé vody za bezemisní elektrické bojlery.

Pivovar Starobrno používá 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů. Přímo v areálu pivovaru jezdí výhradně elektrické vysokozdvižné vozíky. Současně stále dochází k postupné výměně původního osvětlení za úspornější LED technologii v celém pivovaru. Pro úsporu elektrické energie ve Starobrně nainstalovali frekvenční měnič ke kompresoru, který optimalizuje množství vyrobeného stlačeného vzduchu.

x

x

Nabíjecí stanice pro vysokozdvižné vozíky

xx

Projekty na úsporu energií se rozšiřují i na distribuční centrum v Brně-Černovicích, a to rovněž přechodem na LED technologii osvětlení. Na distribučním centru se od letošního roku postupně vyměňují vysokozdvižné vozíky, dokončení tohoto procesu spolu s novou nabíjecí stanicí je naplánováno na rok 2024.

V pivovaru dále funguje technologie pro jímání oxidu uhličitého, který vzniká jako přirozený vedlejší produkt při kvašení piva. Při čistotě vyšší než 99 % je v plně automatizovaném procesu zkapalněn a dál použit ve výrobě.

Zásoba jímaného oxidu uhličitého v plynném stavu

x

x

x

x

V oblasti třídění a recyklace každoročně probíhají školení všech zaměstnanců, aby si osvěžili a udrželi dobré návyky. Celý pivovar je vybaven dostatečnou sítí nádob na tříděný odpad, a to jak ve výrobních provozech, tak v kancelářích. Nově byly zavedeny sběrné nádoby na další druhy odpadu: dřevěné obaly, řezné kotouče, drobný kovový odpad z kanceláří a bioodpad. Celkem se vloni podařilo roztřídit (a neposílat tak na skládku) 99,96 % odpadu.

Úspor energií se budou týkat i další projekty naplánované na rok 2023. Dojde k úpravám sanitačních programů (úspora vody a tepla) a instalaci in-line měření odparu ve varně pro optimalizaci varního procesu (úspora tepla). Šetřit elektřinou bude možné díky novému, výkonnějšímu chladicímu kompresoru.

Text a foto: HEINEKEN Česká republika, a.s.