14. 12. 2021
Aktuality
Co dělá Brno

Start brněnské solární elektrárny

Začátkem prosince byly osazeny první fotovoltaické panely celoměstské solární elektrárny na střechách brněnských domů. Konkrétně na bytové domy Vojtova 7 a Vojtova 9. Panely budou vyrábět elektřinu pro uvedený bytový komplex. Během následujících pěti let plánuje město ve spolupráci se společností SAKO Brno, a.s. podobným způsobem osadit na 500 střech s celkovým instalovaným výkonem 40 MWp. Projekt městské fotovoltaické elektrárny bude jedním z důležitých nástrojů, jak snižovat emise CO2 na území města Brna.

Instalace FVE na ulici Vojtova bude dokončena ještě letos. Vyrobenou energií bude napájena společná spotřeba objektů, tj. osvětlení společných prostor, vzduchotechniku či provoz výtahů. Dalším v řadě bude následovat osazení panelů na střeše Domu s pečovatelskou službou v ulici Horova 77.

Po dokončení projektu bude v Brně fungovat co do výkonu druhá největší sluneční elektrárna republiky. A co víc s nulou metrů zabrané orné půdy a roční výrobou elektřiny 43 GWh, což by znamenalo každoroční úsporu emisí nejméně v hodnotě 36 tis. tun CO2.

Je to jenom začátek. Zatím budeme instalovat převážně na městské budovy, domovy seniorů nebo na školy. Do budoucna ale chceme dát příležitost i firmám, institucím a samotným Brňákům, aby se mohli zapojit, instalovat panely na své střechy a s přebytky energie obchodovat. Díky tomu zajistíme stabilní a nízké ceny energie v našem městě,“ uvedl první náměstek primátorky Petr Hladík, který je velikým podporovatelem a hybatelem této myšlenky.

První instalace budou primárně určeny ke spotřebě v místě objektu. V navazující etapě, až nám to umožní změna legislativy, již naplno využijeme maximální plochy všech střech. Získané použijeme na potřebných místech našeho systému, uložíme v bateriových uložištích, případně energii naakumulujeme do horké vody či vodíku a odložíme její spotřebu na pozdější dobu“, popisuje Filip Leder, předseda představenstva společnosti SAKO Brno a pokračuje: „prozatím jsme oslovili 18 z 29 městských částí Brna, s kterými hledáme vhodné objekty. Z 230 posuzovaných střech máme nyní 65 v užším výběru pro realizaci v roce 2022. Jde například o domovy seniorů na Vychodilově a Věstonické, střechu ZŠ Sirotkova, Merhautova a J. Babáka“. V užším výhledu je tak aktuálně 25 mateřských škol, 20 základních škol a 5 budov úřadů.