9. 11. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

Systémový svoz bioodpadu bude mít Brno už od března 2021

Město Brno plánuje od příštího roku rozmístit celkem tisíc nádob určených pro sběr bioodpadu. Ve všech městských částech budou umístěny nádoby v rámci stávajících stanovišť sběrných nádob a budou se vyvážet jednou za dva týdny. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.

„Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilním sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit 1000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především pro kuchyňský bioodpad,“ uvedl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Brno také plánuje výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, která bude právě bioodpad jako cennou surovinu využívat. Na zřízení bioplynové stanice spolupracuje Brno s městskou společností SAKO a se společností SUEZ CZ. Pokud vše půjde podle plánu, mohla by bioplynová stanice být hotova v roce 2023. Bioplyn pak může pohánět autobusy městské hromadné dopravy nebo popelářské vozy.