28. 7. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Technologický park Brno a jeho cesta k udržitelnosti

Technologický park Brno, a. s., (TPB) je partnerem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny a ve svém areálu dělá celou řadu udržitelných opatření, která mají pozitivní vliv na životní prostředí, ať už jde o snižování uhlíkové stopy areálu, rozšiřování a péči o zeleň, podporu elektromobility, nebo edukaci dětí. Představujeme řadu příkladů dobré praxe, kterými se může Technologický park pochlubit. Tentokrát z oblasti energetických úspor.

x

Zateplení střech Technologického parku Brno

V Technologickém parku Brno byla v rámci rekonstrukce střechy doplněna izolace EPS 200S tl. 60 mm a izolace EPS 150S tl. 130 mm. Vybrané budovy jsou vytápěny plynem. Díky izolaci klesla spotřeba plynu o 35–40 %. Zároveň byla při obnově střešního pláště provedena příprava pro umístění fotovoltaických panelů tak, aby byly budovy do budoucna co nejsamostatnější s co nejnižšími náklady na provoz. Objekty nyní odpovídají nejvyšším možným standardům z hlediska údržby.

x

x

Prosklené fasády udržitelně

Prosklená fasáda je krásná a přináší hodně světla a lepší propojení s venkovním prostorem. Zlepšuje i biologické procesy v životě člověka. Kontakt s přirozeným denním rytmem je velmi důležitý, nicméně prosklené fasády mají zpravidla velké teplotní zisky v létě a naopak ztráty v zimě.

Proto byla u Kaplanovy budovy prosklená fasáda vyměněna, což vedlo k 50% tepelné úspoře.

x

x

x

Elektromobilitou ke snížení CO2 – vytvoření nových dobíjecích parkovacích stání

Technologický park, věrný svému názvu, nabízí všem zasídleným společnostem i návštěvníkům možnost parkovat na dobíjecích stáních pro elektromobily. První vznikla již v roce 2020 a každým rokem jejich počet narůstá. V současnosti park nabízí 30 dobíjecích parkovacích míst a v plánu je vybudování dalších v následujících letech. Společně s instalací fotovoltaických panelů na střechách budov v parku by tak měl vzniknout komunitní energetický komplex, který umožní dobíjet elektromobily z místních solárních kolektorů.

x

x

x

Výměna venkovního osvětlení za LED s ohledem na cirkadiánní kódy fauny a flóry

Technologický park Brno se rozkládá na ploše 28 ha, z toho je v současné době zastavěno 16 ha. Celá zastavěná část parku je hojně ozeleněna a neoplocená, tudíž se jedná o volně prostupné území. Trávit čas zde mohou pracovníci zdejších firem nebo návštěvníci, kteří tento otevřený areál využívají k procházkám nebo sportovním aktivitám. Celá oblast je protkána chodníky a cestičkami, podél kterých je umístěno venkovní osvětlení. Původní svítidla byla v roce 2022 vyměněna za LED lampy a podařilo se tak uspořit až 90 % energie.

V roce 2023 plánuje park obnovu druhé poloviny venkovního osvětlení. Nová svítidla byla vybrána s ohledem na biodiverzitu, která je v oblasti značná (kachny, včely, občasné návštěvy volavek a zajíců). Intenzita světel se v průběhu noci sníží především na rekreačních místech tak, aby co nejméně narušovala cirkadiánní rytmy hmyzu a dalších živočichů a rostlin, kteří se v areálu přirozeně vyskytují.

Kromě venkovního osvětlení se postupně mění svítidla i uvnitř budov.

x

x

x

Moderní kondenzační kotle snižují spotřebu plynu v Technologickém parku

Technologický park ve vybraných budovách vyměnil staré kotle za nové, moderní kondenzační. Společně se zateplením střech tak u vybraných budov dosáhl úspory plynu o více než třetinu (35–40 %).

x

x

x

Sdílením ke snižování CO2 v Technologickém parku

V roce 2022 v Technologickém parku Brno začali s carsharingem. Důraz byl kladen na to, aby se jednalo o ekologické vozidlo, které by zároveň využívalo vybudovaná dobíjecí stání. Jelikož se pilotní projekt povedl, rozšířil se v průběhu roku do další lokace tak, aby pracovníci areálu měli možnost využívat carsharing vždy v pohodlné docházkové vzdálenosti.

x

x

V pokračování příkladů dobré praxe Technologického parku se můžete těšit na ukázková adaptační opatření a edukaci dětí.