1. 8. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Technologický park Brno a jeho naučná stezka i promyšlená výsadba a ochrana stromů

Technologický park Brno, a. s., (TPB) je partnerem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny a ve svém areálu dělá celou řadu udržitelných opatření, která mají pozitivní vliv na životní prostředí, ať už jde o snižování uhlíkové stopy areálu, rozšiřování a péči o zeleň, podporu elektromobility, nebo edukaci dětí. Představujeme řadu příkladů dobré praxe, kterými se může Technologický park pochlubit. Tentokrát z oblasti adaptací na změnu klimatu a edukace našich nejmenších.

x

Vysázení nových stromů nebo záchrana a údržba vzrostlých? V Technologickém parku ví proč a jak na to!

Boom výsadby nových stromů je dobré řešení pro přicházející klimatickou změnu, nicméně záchrana vzrostlých stromů je neméně důležitá. Velké stromy poskytují mnohem více ekologických výhod (včetně ukládání uhlíku) než malé. V říjnu 2020 tým předních světových vědců, včetně držitele Nobelovy ceny Williama R. Moomawa, emeritního profesora mezinárodní politiky životního prostředí na Fletcher School – Tufts University a hlavního autora mezivládního panelu pro změnu klimatu, publikoval studii, která zkoumala ukládání uhlíku v lesích na severozápadě Pacifiku. Ukázala, že ačkoli stromy velkého průměru (≥ 21 palců) tvoří pouze 3 % z tamních kmenů, představují 42 % celkového ukládání uhlíku nad zemí. Výzkumníci zdůrazňují důležitost ochrany velkých stromů a posílení stávajících politik lesního hospodářství tak, aby velké stromy mohly i nadále vázat uhlík a poskytovat cenné ekosystémové služby jako nákladově efektivní přírodní řešení změny klimatu v lesích po celém světě. Životnost stromů ve městech je podle různých zdrojů pouhých 728 let, což je velmi krátká doba, která nedává stromům šanci poskytovat ekosystémové služby, jaké mohou. Bohužel ve většině případů nově vysazené stromy ve městech rostou velmi pomalu. William R. Moomaw, rovněž jeden z pěti autorů knihy World Scientists‘ Warning of a Climate Emergency, definoval nový termín proforestation, který poukazuje na velký potenciál zachycování a ukládání uhlíku tím, že umožňuje stávajícím stromům vyrůst do jejich plného ekologického potenciálu.

Ilustrace životnosti a ekologického přínosu stromů

Zdroj: https://www.barrelltreecare.co.uk/assets/Uploads/BTC-125-2018-Ecobuild.pdf

Cílem je aplikovat tuto myšlenku na městské prostředí, kde má velký strom další významné výhody. Výsadba nových stromů je velmi důležitá, ale nevyřeší klimatickou nouzi. Účinek výsadby se začne projevovat až přibližně po 10 letech. Kromě toho ve městech není nekonečné množství prostoru pro stromy a ne vždy lze vysadit nové místo pokácených, protože se mohou dostat do konfliktu s infrastrukturními sítěmi. V současnosti se místo stromů s velkou korunou sázejí spíše miniaturní nebo malé kultivary, přičemž nabídka jejich ekosystémových služeb je již předem geneticky omezena.

Záchranou velkého stromu nahradíte 3 068 sedmiletých stromků. Jinými slovy, náhradou za vzrostlý strom včetně všech jeho benefitů je výsadba 3 068 sedmiletých stromů nebo 48 061 výmladků. Tím to však nekončí. Musíme vzít v potaz uhlíkovou stopu dalších přidružených činností – pokud se dřevo vzrostlého stromu spálí, pak je ekvivalentem výsadba až 10 000 sedmiletých stromů.

Technologický park si zadal dendrologický posudek, který doporučil vykácet 60 stromů (zhruba ze 600, které jsou v areálu). Společnost však využila nejnovější technologie a ve spolupráci s městem Brnem a firmou Adbian provedla scan a detailní analýzu stromů. Ukázalo se, že je nutné akutně pokácet pouze 4 stromy a další v následujících letech sledovat, případně se jim snažit pomoci k lepší prosperitě a jejich delšímu zachování v lokalitě.  Na projektu kooperoval Magistrát města Brna, Technologický park Brno a firma Arbo Technologies. Úspěšný model ocenilo Ministerstvo vnitra České republiky ve své soutěži, kdy si Brno odneslo cenu za inovaci ve veřejné správě. Ačkoli spolupráce probíhala napřímo mezi TPB a startupem, město Brno ji iniciovalo a po celou dobu jí dodávalo příznivý vítr do plachet.

x

x

Údržba zeleně v rámci parku a zachování stromů – zavlažovací vaky pro vzrostlé stromy

Možná jste si všimli, že při výsadbě nového mladého stromu se kolem něj umístí zavlažovací vak. To má své opodstatnění v případě čerstvé výsadby, ale z dlouhodobého hlediska to může naopak uškodit. Proč? Poslední studie ukazují, že kořeny stromů tvoří složitý a chytrý ekosystém a čím rozsáhlejší, tím je strom větší a zdravější. Mnoho lidí dnes ví, že kořenový systém zpravidla přesahuje půdorys koruny stromu. Při umístění zavlažovacího vaku pouze ke kmenu se pak strom „naučí“ vytvářet nepříliš široký kořenový systém a stává se tak nestabilní. Tento efekt se projevil v Sacramentu, městě stromů, kde po lednových bouřích bylo vyvráceno přes 1 500 dřevin. Zavlažování stromů má velký účinek na jejich prosperitu. Autoři projektu Treeib tvrdí, že se přírůstky mohou zvýšit až o 30 %. TPB zakoupil zavlažovací vaky pro vzrostlé stromy, které umísťuje na hranici jejich koruny tak, aby se zintenzivnila jejich závlaha.

Správné umístění zavlažovacího vaku u vzrostlých stromů

Zdroj: www.treeib.com

Za inovace v oblasti péče o zeleň byl Technologický park vybrán jako aktivní účastník celosvětové konference technologických a science parků k prezentaci opatření, která zlepšují jejich ekologii. Konference se bude konat v září 2023 v Lucembursku.

x

Zelená střecha nad kontejnery

V době globální klimatické změny je potřeba brát zřetel na ochlazení krajiny v oblastech, kde je přemíra zástavby a málo zeleně. Technologický park je zelení hustě protkaný, i přesto neustále hledá způsoby, jak zelené plochy zvětšit.

Jedním z projektů, jak toho dosáhnout, bylo zastřešení prostoru určeného pro odpadové hospodářství tak, aby střecha mohla být osázena. Kolemjdoucí sice efekt nevidí, ale přínos zelené střechy pro okolí je značný.

x

x

Pro naše nejmenší vzdělávací naučná stezka v Technologickém parku a její rozšíření

V TPB najdeme už 10 let tři včelíny na různých místech. V roce 2022 společnost přidala vzdělávací stezku určenou dětem ze základních škol. Je vhodná jak pro jednotlivce, tak pro celé třídy. Během procházky děti odpoví na 10 otázek z oblasti ekologie, vědy a techniky.

x

V roce 2023 připravuje park rozšíření aktivit pro děti o včelí vzdělávací stezku. Zdvojnásobil se počet úlů a přibudou naučné panely určené převážně pro děti. Samotná existence včelínů má pozitivní dopad na zeleň v parku. I to bylo prezentováno jako příklad dobré praxe partnerským městům Brna ze šesti zemí.

x

Proti požárům bezpečně a ekologicky, v Technologickém parku i stylově

Hasicí přístroj je nutné vybavení každé budovy. V případě požáru může zachránit lidské životy a majetek. V České republice vznikl unikátní výrobek Amplla, který je jediným hasicím přístrojem na světě ovládaným jen jednou rukou. Zároveň má tvar štítu, tudíž můžete například chytit dítě do jedné ruky a druhou hasit a přitom se před ohněm chránit. V přístroji zavěšeném na zdi se navíc nachází protipožární maska, protože velkým problémem při požáru je právě všudypřítomný kouř. Toto zařízení je navíc kompletně vymyšlené a vyrobené v České republice.

x