10. 8. 2022
Aktuality
Co dělá Brno

Tepelný ostrov města Brna

Oddělení dat a analýz města Brna ve spolupráci s World from Space vytvořili na základě analýzy satelitních snímků Mapu vývoje tepelného ostrova města Brna od roku 1991 do 2021. Co z těchto historických dat vyplývá?

Průměrná roční teplota v Brně vzrostla za posledních 60 let o 2 °C. Vzhledem k neustálému rozvoji města a rozsáhlé výstavbě dochází k ovlivňování nárůstu vývoje teploty uvnitř města Městskému tepelnému ostrovu, tedy zastavěnému území, jež vykazuje znatelně vyšší teploty než jeho okolí. Mapy ukazují teploty povrchu a její změnu v rozmezí 30-ti let a hranici tepelného ostrova města Brna pro období let 1991 až 2021.

Nejen zastavěné povrchy, ale i zemědělská půda se přehřívá. Při porovnání průměrných teplot s teplotami nejteplejších dnů, na zemědělské půdě lze identifikovat výrazné kolísání teploty v průběhu léta. Pole v období před sklizní své okolí významně ochlazují. Po sklizni naopak dochází k přehřívání holé půdy.

Z ohraničení tepelného ostrova města plyne, že náměstí Svobody, navzdory své centrální poloze a hustotě zástavby v okolí, zdaleka nevykazuje teplotní maxima celého Brna. Rozsáhlé střechy průmyslových komplexů a obchodních center se přehřívají více. Maximální zaznamenaná teplota vegetace ve Wilsonově lese za posledních třicet let byla o 12 °C chladnější než povrch náměstí Svobody, a dokonce o 25 °C chladnější než střecha Avion Shopping Parku. Kompaktnost ostrova kolem centra města pozitivně narušuje ochlazujícím efektem park Špilberk a Žlutý kopec, ze severu také Lužánky a zahrady mezi Černopolní a Drobného ulicí. Pokud jde o nejvýraznější oteplení, to následovalo po rozšíření severní části Černovické terasy a výstavbě Brno Airport Parku podél přistávací plochy letiště v Tuřanech.

K nejintenzivnějšímu přehřívání dochází na rozsáhlém průmyslovém komplexu, výrobních a obchodních halách a jejich okolí

Z analýzy vyplývá, že pozitivní vliv ve smyslu snižování teploty mají i instalované fotovoltaické panely. Nejefektivnějším ochlazujícím krajinným prvkem jsou však jednoznačně vodní plochy. Mezi nejvýznamnější patří Brněnská přehrada, pak také Holásecká jezera nebo biotop Chrlice.

Veškerá data vývoje tepelného ostrova města, mapy a další informace nejdete ZDE.