14. 1. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Teplárny Brno instalovaly na Červeném mlýně nové kotle. Sníží emise i hluk.

Méně emisí, tišší provoz a spolehlivé dodávky tepla. Takový je hlavní přínos dvou nových horkovodních kotlů, které na sklonku loňského roku instalovaly Teplárny Brno na svém provozu Červený mlýn.  

Červený mlýn tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole – Žabovřesky. „Nové kotle sníží jeho emise oxidu uhličitého o více než třetinu. Jde tak o další konkrétní počin v rámci našeho akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu SECAP, v němž se Brno zavazuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o čtyřicet procent,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Původní dvojice horkovodních kotlů od slovenského výrobce fungovala na Červeném mlýně od roku 1996. Jejich výměna nemá jen charakter obměny zařízení, ale uzavírá komplexní přechod zdroje na zásobování soustavy horkou vodou. S postupující přestavbou parovodů na horkovody je totiž nutné modernizovat i výrobní zařízení a zajistit nejen dostatečné dodávky v horké vodě, ale naplánovat také záložní zdroje. A o to se postarají právě tyto nové kotle, které zajistí výrobu i při eventuálním výpadku plynové turbíny Červeného mlýna.

Po dobrých zkušenostech s obdobným zařízením na provozu Brno-Sever jsme opět vybrali dvouplamencové horkovodní kotle s výkonem 2x25MW firmy Bosch, které se vyznačují velkou regulační schopností a vyšší účinností než původní horkovodní kotle,“ upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Horkovodní kotel čelo
Nové komíny

Instalace nových kotlů si nevyžádala žádné větší terénní úpravy ani přestavbu současné budovy kotelny. Zvenčí ocelové komíny nahradily nerezové se zdvojenými tlumiči hluku – provoz nových kotlů tak výrazně sníží rovněž hlukovou zátěž. Celkové náklady spojené s výměnou kotlů činily zhruba 70 milionů korun.

Červený mlýn Tepláren Brno patří od svého vzniku svým technologickým vybavením k nejmodernějším i v evropském měřítku. Letošní výměna dvou horkovodních kotlů za nové posunula vybavení tohoto provozu ještě na vyšší úroveň. 

Foto: Archív Tepláren Brno