16. 11. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Udržitelná centrála společnosti VELUX

V roce 2019 započala společnost VELUX projekt na zlepšení udržitelnosti provozu svojí centrály v Brně. Spolu s renomovaným partnerem nejprve zpracovali studii věnující se snižování emisí skleníkových plynů (spotřeby energií, využití obnovitelných zdrojů atp.), zlepšení nakládání odpady a také studii v oblasti podpory biodiversity. Jde o dlouhodobý projekt, na jehož konci (do roku 2030) bude fungování společnosti VELUX v Brně uhlíkově neutrální a celkově se minimalizuje dopad jejího působení.

V první fázi projektu realizovala firma opatření, která jsou rychlá a mají okamžitý efekt – výměna osvětlení za LED technologie, nákup elektřiny z OZE, omezení interních jednání v Brně (snížení emisí z dopravy), mozaikové sečení v areálu firmy, omezení využívání plastů atd. Těmito opatřeními ušetří VELUX cca 1 000 t CO2/rok a eliminuje 150 kg plastů.

V následujících letech čeká centrálu změna systému vytápění, využití lokálních OZE, zlepšení druhové rozmanitosti v areálu firmy a řada dalších opatření. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele technologií.