16. 7. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Úspora elektřiny a regulace světelného smogu díky postupné instalaci LED osvětlení do ulic Brna

Dvakrát více elektřiny než před dvaceti lety by Brno potřebovalo dnes k zajištění provozu rozšiřující se sítě veřejného osvětlení. Na faktu, že se naopak daří i s narůstajícím počtem světlených míst její spotřebu snižovat a Brno patří k nejúspornějším městům v tuzemsku, se podílí celá řada dlouhodobých projektů a opatření, které městská akciová společnost Technické sítě Brno postupně přijímá.

O více než 5 tisíc megavat hodin ročně snížila už před  patnácti lety TSB, a.s., spotřebu elektřiny například zavedením polovodičové regulace napětí v nočních hodinách  u cca stovky zapínacích rozváděčů veřejného osvětlení. Od roku 2016 byl už do více než dvou stovek zapínacích rozváděčů instalován speciální typ stabilizace napětí, vyvinutý odborníky z TSB, a.s. Díky tomu klesla celková spotřeba elektřiny minimálně o dalších 10 procent.


Od roku 2017 instaluje TSB, a.s., každým rokem plošně zhruba 900 kusů LED svítidel, kterých je nyní v Brně na 3 tisíce. Jejich lepší světelně technické parametry umožňují rovněž snižovat i počty stožárů veřejného osvětlení, což přináší rovněž pozitivní vliv na omezování emisí. Například po obnově osvětlení na ulici Ostravská jich stačí při stejném světelném komfortu jen cca polovina.

TSB, a.s., aktualizovala pro OI MMB městské standardy pro veřejné osvětlení, jimiž se musí řídit všichni jeho dodavatelé v Brně. Všechna LED svítidla již musí být například konstruována tak, aby bylo možné do nich instalovat komunikační modul a jednoduše regulovat intenzitu osvětlení dané komunikace.

TSB, a.s., rovněž dělá vše pro omezení a regulaci světelného smogu ve městě. Nově instalované jsou výhradně typy svítidel  nevyzařující světelný tok do horního poloprostoru. Tzv. „koule“ se v současné době  již nově nepoužívají, stará svítidla tohoto typu budou v návaznosti na jejich životnost postupně nahrazována za vhodnější.

Před výměnou osvětlení.