7. 6. 2023
Aktuality

V Brně proběhly Dny partnerských měst zaměřené na životní prostředí

Ve dnech 22. až 24. května probíhaly v Brně Dny partnerských měst. Zástupce jednotlivých měst z celého světa slavnostně přivítala primátorka města Brna Markéta Vaňková. Letošním tématem bylo životní prostředí. Partneři byli rozděleni do několika skupin dle oblastí zájmu a navštívili řadu zajímavých míst, kterými se město Brno mohlo pochlubit v rámci příkladů dobré praxe. Své příklady dobré praxe rovněž sdíleli zástupci soukromého sektoru – partneři Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.

Zdroj: EPRIN

Pracovní skupina „podpora biodiverzity a udržitelná péče o zeleň“ svůj program zahájila návštěvou nově zrekonstruovaného parku na Moravském náměstí, který je založen na použití prvků modrozelené infrastruktury a maximálního využití dešťových srážek přímo v místě pro zelené plochy. Poté se skupina přesunula do Zahrady pod hradbami v parku Špilberk, kde byly prezentovány přírodě blízké postupy v údržbě a péči o zeleň, které praktikuje Veřejná zeleň města Brna, p. o., a dále ochrana živočichů na území města Brna, zejména ptactva a obojživelníků. Další zastávkou byla městská část Nový Lískovec, kde paní starostka Drápalová provedla celou skupinu nově vznikajícím parkem Kamenný vrch. Nechyběla ani návštěva Parku Pod plachtami, kde se v centrální části nachází jezírko napájené vodou svedenou z okolních panelových domů.

V rámci exkurze tato skupina navštívila i soukromou firmu EPRIN v Technologickém parku, která prezentovala projekt Zachraňte včely a téma včelařství v soukromém sektoru. Více informací v odkaze zde.

DATA | gallery_20 | 126-dny-parnerskych-mest-2023_thumb.jpg
Zdroj: Areál SVATOPETRSKA

.

.

Další pracovní skupina navštívila soukromý areál SVATOPETRSKA. Účastníci absolvovali komentovanou prohlídku areálu na téma Zelená infrastruktura budov jako prostředek adaptace města. Skupinu, která se skládala z pracovníků kanceláře architektů měst, pracovníků odborů životního prostředí a taky autorů rozvojových a územních plánů evropských měst přivítali před zrekonstruovanou budovou C. Na úvod anglicky komentované prohlídky představili zástupci společnosti historii dříve uzavřeného areálu ohraničeného plotem před říčkou Ponávkou a popsali průběh rekonstrukce budovy a venkovních ploch. Zmínili se rovněž o spolupráci s Magistrátem města Brna při navazující revitalizaci Staré Ponávky a změny smíšené plochy za řekou na park Mariacela

Díky kombinaci tolika úsporných a adaptačních opatření se Top-in.cz, a.s. s Areálem SVATOPETRSKA mohl stát stříbrným partnerem města Brna při snižování emisí CO2. Účastníky zaujala mimo jiné fotovoltaická elektrárna umístěná na budově a fasádě a také zelená střecha, kterou si mohli osobně prohlédnout z oken 6. nadzemního podlaží budovy. Více informací v odkaze zde.

Komunikační strategie klimatické změny

Třetí skupina zástupců 6 měst řešila možné nové a inovativní přístupy, jak komunikovat klimatickou změnu s širokou veřejností, ale i institucemi a politickými subjekty. Podstatná část programu se odehrávala v ENVI centru společnosti SAKO Brno, která se svými inovacemi snaží snižovat emise CO2 a je proto také jedním z členů Memoranda, které město Brno uzavírá se zodpovědnými firmami, jež usilují o udržitelnost svých provozů. Účastníci mohli vidět několik příkladů, jak město Brno komunikuje s veřejností prostřednictvím ambientní reklamy, jako je např. kostka tuny CO2 nebo celoplošně polepená šalina. Jelikož základem všeho je vzdělání, vyzkoušeli si zástupci i kvíz, který dostávají děti na workshopech, jež město Brno pořádá. Při shrnutí bylo zjištěno, že většina měst má stejné problémy, co se komunikace týče a hledání řešení je někdy velmi těžké. Co však vyznělo velmi pozitivně byla snaha a píle mnoha lidí zlepšovat okolí a snažit se edukovat obyvatele daných měst v oblasti klimatu!

Zdroj: MMB