7. 2. 2022
Aktuality
Co dělá Brno

V Soběšicích vznikl unikátní lesní hřbitov

Kapacita soběšického hřbitova byla dlouhodobě nedostačující. Z tohoto důvodu připravilo vedení města projekt na jeho rozšíření, a to o více než 6 tisíc m². Při stavbě byly využity přírodě blízké postupy a šetrné technologie.

Hřbitov v Soběšicích byl dlouhá léta na hraně svých kapacit. Téměř deset let bylo pro místní obtížné získat nový hrob. Připravili jsme proto projekt na jeho rozšíření. Potřebné pozemky jsme směnili s Mendelovou univerzitou a následně úspěšně proběhla nutná změna územního plánu. Samotné stavební práce za 10,6 milionu korun začaly v květnu a skončily na konci října. Vzhledem k tomu, že se hřbitov rozšířil do blízkého lesa, zde vzniklo ojedinělé místo pro poslední odpočinek – lesní hřbitov,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Rozšíření hřbitova od prvotního záměru po finální realizaci trvalo necelé tři roky. Současný územní plán počítal s novým hřbitovem v Soběšicích v lokalitě Růženec. Nakonec se povedlo rozšířit místo posledního odpočinku na stávajícím místě, jak vysvětluje Petr Hladík: „Díky řešení, které jsme zvolili a realizovali za relativně krátkou dobu, nám odpadá nutnost stavět zcela nový hřbitov na Růženci. V novém územním plánu už v této lokalitě nebude pro tento účel vymezena speciální plocha.“

Krom samotného zajištění nového hřbitova zde stavbaři postavili parkoviště a zázemí pro hrobníky. „Na začátku přípravných prací provedli zaměstnanci správy hřbitovů vyčištění celého území od keřů a náletových dřevin, a to za pomocí koní. Dále byly odstraněny staré pařezy a půda byla ošetřena po odstranění keřů. V průběhu stavby se projekt vyvíjel tak, aby dostál současným trendům s ohledem na přírodu a životní prostředí,“ přiblížila Alena Říhová, ředitelka Správy hřbitovů města Brna.

Les a hřbitov odděluje od cesty nové kolumbárium. Díky tomu získalo místo intimnější charakter. Nová část hřbitova bude mít jiný režim údržby, přírodnější. Tráva se bude sekat méně často a do okolních trávníků bude zaseto luční kvítí. V průběhu prací byla řešena i propustnost půdy a nakládaní s dešťovou vodou. „Na novém hřbitově byly vybudovány dva valy, které byly osázeny keři. Tímto opatřením docílíme lepšího zadržování vody v místě srážek. Co se týče kapacity nového hřbitova, ta je 158 kopaných hrobů, 735 urnových hrobů a 153 kolumbárních oken,“ doplnil Petr Hladík.

Součástí slavnostního otevření hřbitova bylo i požehnání ze strany římskokatolického kněze a faráře církve československé husitské.

V rámci stavby město také řešilo majetkoprávní vztahy v lokalitě. Na program listopadového zasedání Zastupitelstva města Brna bude předložen materiál, jehož obsahem je nabytí příjezdové cesty ke hřbitovu do majetku města. Místo, kde doposud parkovali návštěvníci hřbitova, je v soukromém vlastnictví. Nově však mohou lidé využít legální parkovací místa, která byla vybudována v rámci projektu rozšíření hřbitova.

Rezervace hrobů je možná od 3. listopadu 2021, na webu http://www.hrbitovybrno.cz/