2. 11. 2020
Aktuality
Zajímavosti

Víte o možnosti získání dotace na výsadbu listnatých stromů?

Národní program Životní prostředí vypsal již na podzim loňského roku Výzvu č. 9/2019: Výsadba stromů. Žádost o dotaci můžete podávat až do 30. 4. 2021.  Finanční alokace je 200 000 000  Kč. Vše potřebné najdete zde.

Jedná se o zcela nový dotační program na podporu komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Příspěvek je určen k úhradě sazenic, potřebného materiálu i následné péče o stromy.

Na co tedy můžete dotaci získat? Na výsadbu stanovištně vhodných druhů listnatých stromů.

Kdo o ni může žádat? Všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Jaká je výše příspěvku? 20 000 – 250 000 Kč. Maximální míra podpory – 100 % ze způsobilých výdajů.