10. 7. 2020
Aktuality
Co dělá Brno

“VNITROBLOK!” A “NÁBŘEŽÍT!” Dotační programy se otevírají i v letošním roce

Oblíbené dotační programy na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích a oživení nábřeží brněnských řek jsou pro vás nachystané i v letošním roce. Od 15.9. do 31.10. si můžete podat žádost v programu Grantys. Od 15.8. budou programy vyvěšeny na úřední desce města a na těchto stránkách. V článku přinášíme nejdůležitější změny v tomto roce.

Dotační program “Vnitroblok!” bude vyhlášen již po čtvrté. Jeho prostřednictvím bude opět možné oživit prostory vnitrobloků, předzahrádky a nově už nebude podmínkou veřejná přístupnost. Rovněž se zvýšila částka maximální výše dotace na jeden projekt, a to ze 150.000 Kč na 250.000 Kč. Novinkou bude také dodání projektové dokumentace jakožto jedné z povinných příloh žádosti. I dále bude platit, že je nutno se finančně spolupodílet alespoň 10% požadované částky a z dotace bude možné hradit pouze neinvestiční výdaje. Rozlišení investičních a neinvestičních výdajů naleznete zde.

Dotační program “Nábřežít!” bude vyhlášen v téměř totožném znění, jako tomu bylo loni. Maximální výše dotace na jeden projekt bude opět 50.000 Kč. Podmínkou bude opět použití vratného nebo ekologicky šetrného obalu v případě konání akce, na které se bude podávat jídlo a pití.

Nově se také můžete zde podívat na mapu zrealizovaných projektů v rámci dotačního programu “Vnitroblok!”, “Zeleň střechám!” a “Nachytej dešťovku!”