13. 2. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Vodafone pomáhá firmám i institucím snižovat uhlíkovou stopu

Vodafone působí po celé ČR a pro jeho fungování je elektrická energie zásadní. Ve svém provozu se proto zaměřuje na energii z obnovitelných zdrojů a optimalizaci jejího využívání. Již od roku 2011 nakupuje výlučně zelenou energii. Díky efektivní modernizaci a optimalizaci svých technologií se mu daří zásadně nezvyšovat celkovou spotřebu elektrické energie navzdory tomu, že množství dat přenášených v jeho síti roste již několik let velmi výrazně.

„Celková spotřeba elektrické energie ve Vodafonu stoupla v minulém obchodním roce o 22 %, data v mobilní síti přitom stoupla jen loni o 40 %,“ říká ředitelka udržitelného podnikání Vodafonu Zuzana Holá. I přesto se podařilo díky využívání zelené energie razantně snížit uhlíkovou stopu z vlastního provozu (Scope 1 a Scope 2) na 1 850 tun CO2, což je o 86 % méně v porovnání s předchozím obdobím. „Pokud se podíváme na množství emisí přepočtené na jednotku přenesených dat, kleslo meziročně dokonce o 91 %,“ doplňuje Holá. Jde tak o pozitivní krok k dosažení uhlíkové neutrality, které firma plánuje dosáhnout ve vlastním provozu do roku 2030 a v dodavatelském řetězci maximálně o deset let později.

Do snižování emisí uhlíku se pozitivně promítají i další aktivity – např. postupná obměna vozového parku na auta s hybridním e elektrickým pohonem, omezování služebních cest, využívání funkcionalit tzv. chytré budovy, tepla z datacentra pro vytápění kanceláří, nebo minimalizace a recyklace veškerého elektroodpadu ze sítí a infrastruktury. Od prosince 2022 mají zákazníci navíc možnost svůj vysloužilý telefon nejen odnést do prodejen Vodafone k recyklaci, ale také jej rychle a jednoduše přes online aplikaci RE-START prodat.

Kritéria pro dodavatele

Jako první firma Vodafone zavedl také povinná kritéria udržitelnosti pro výběrová řízení. To znamená, že každý potenciální obchodní partner musí zodpovědět otázky týkající se jeho přístupu k životnímu prostředí, diverzitě a inkluzi a péči o zaměstnance. Celkově mají tato kritéria v hodnocení firem váhu 20 %.

Digitalizace – cesta k úsporám a snižování emisí

Vodafone díky svým digitálním řešením a Internetu věcí pomáhá snižovat dopady na životní prostředí nejen sobě, ale i svým zákazníkům – firmám, institucím či městům a obcím. Ať už se jedná o digitalizaci procesů nebo řešení pro správu budov, monitoring vozového parku, Smart waste management, Smart Building, Energy data management nebo Chytrou závlahu, jež je využívána jak v zemědělství, tak i v obcích pro optimální péči o sadové a travnaté plochy, firmy a obce mohou ušetřit nejen vlastní náklady, ale snižovat i svou uhlíkovou stopu, která jejich činností vzniká.

„Chytrá řešení nejen nahrazují jednotlivé technologie, čímž může docházet k úspoře energií, ale mohou spotřebu i lépe řídit. Za rok 2022 jsme pomocí řešení Internetu věcí přispěli k úspoře 21 822 tun oxidu uhličitého u našich zákazníků. To je o 32 % více než minulý rok,“ doplňuje Zuzana Holá.