2. 6. 2023
Aktuality
Příklady dobré praxe

Výstavba společnosti DOMOPLAN přizpůsobuje udržitelnosti celý stavební proces

Nároky v sektoru stavebnictví podléhají stále přísnějším požadavkům a normám s cílem dostát společným evropským závazkům na snižování emisí. Mezinárodní developerská společnost DOMOPLAN ve spolupráci se sesterským technologicko-stavebním koncernem THIERRA ze skupiny FIPOX proto kladou důraz na nízkou energetickou náročnost již od samotné výstavby rezidenčních projektů. Kombinace kvalitních stavebních materiálů, obnovitelných zdrojů energie, moderních technologií a smart managementu domácnosti pak vede až ke 40procentní soběstačnosti realizovaných budov.

Celá koncepce propojující udržitelnější výstavbu včetně následného energeticky úsporného bydlení vychází z dlouhodobé strategie obou společností vytvářet projekty s přidanou hodnotou. Energeticky úsporná opatření a tomu odpovídající architektonická řešení jsou proto součástí rezidenčních projektů. Společnost DOMOPLAN je také partnerem Memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.

Těmto trendům odpovídá samotná výstavba rezidenčních staveb DOMOPLANu, kterou coby generální dodavatel staveb zajišťuje společnost THIERRA. Využívají recyklované stavební materiály v podobě drcené stavební suti nebo recyklovaného dřeva. Kde to jde, využívají se v hojné míře také materiály přímo z původních brownfieldů, na jejichž území většina projektů vzniká.

Recyklovaná stavební suť i hliník

Jeden z takových recyklátů stavební suti obsahuje směs rozdrceného starého betonu nebo také cihel, malty a kamenů. Využívá se i slitina, která je vyrobená ze 75 procent z recyklovaného hliníku. Ta je určena pro výrobu stavebních prvků, jako jsou okenní rámy, dveře, fasádní panely a další konstrukce.

Příkladem dobré praxe je Rezidence Pekárenský dvůr – projekt v centru města v kombinaci s přírodou

Vlajkovou lodí v této oblasti je rezidenční projekt, který DOMOPLAN realizuje ve spolupráci s koncernem THIERRA. Rezidence Pekárenský dvůr vzniká v centru Brna v městské části Zábrdovice, a to dle environmentálních standardů certifikace BREEAM. Na 239 rezidenčních jednotek o různých dispozicích doplňuje zelený vnitroblok s vysazenými dřevinami, které jsou udržovány pomocí dešťové vody z retenčních nádrží. Funkci retence plní i zelené střechy, které zároveň napomáhají lepší hydroizolaci. Součástí střech je také fotovoltaika, odkud obnovitelná energie proudí do lokální distribuční soustavy, pomocí které mají rezidenti zajištěnou stabilitu dodávek a zároveň nižší finanční náklady. Projekt bude dokončený v průběhu roku 2024.

Úsporné domácnosti

K nízké energetické náročnosti rezidenčních areálů přispívají prvky smart řešení a energetického managementu domácností, které zajišťuje společnost MAGUS EDH. Prostřednictvím svého účtu v online aplikaci mají rezidenti možnost dálkového ovládání své domácnosti – od regulace tepla až po ovládání osvětlení. Online portál zároveň nabízí přehled spotřeby všech energií a vody a jejich přepočet na finanční výdaje. Samotné odečty energií probíhají na dálku, taktéž online. Pomocí klientského účtu lze zároveň hlásit závady, naopak majitelé jsou předem informováni o plánovaných odstávkách, mimořádnostech nebo výměně měřidel.

Společnost DOMOPLAN, a.s., založená roku 2010, se zaměřuje na výstavbu rezidenčních projektů s vysokou přidanou hodnotou, zejména bytových domů a rezidenčních projektů. Projekty, které DOMOPLAN realizoval v Brně, si díky kombinaci architektonické a řemeslné kvality vysloužily uznání odborné obce. Bytový dům Domino byl navržen na cenu Mies van der Rohe Award 2019. Cenu absolutního vítěze odborné poroty za realitní projekt roku 2021 obdržela Rezidence Starý pivovar, porotou oceněná zároveň jako nejlepší projekt v rámci Jihomoravského kraje. DOMOPLAN patří ke společnostem, které podepsaly s Brnem Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny.