14. 7. 2021
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zanechat pozitivní stopu je výzva pro všechny činnosti společností pod značkou HUTIRA

Vracíme vodu do oběhu

Voda a vodárenský průmysl není jen klíčovým odvětvím podnikání společností HUTIRA. Šetrná obnova vody je pro nás klíčovým environmentálním tématem. Díky našim unikátním technologiím, které vyvíjíme a dále nabízíme na trhu pod značkou HUTIRA – VISION, je možné z povrchové i podzemní vody jakékoliv kvality vytvořit pitnou vodu v kvalitě, která je běžná ve vodovodním řadu.

Snižujeme produkci odpadů a ty, které vyprodukovat musíme, třídíme

Produkci odpadu se snažíme snížit na nutné minimum. Dlouhodobě omezujeme spotřebu kancelářského papíru – tiskneme s rozmyslem. Neplýtváme žádnými zdroji. Třídíme odpad.Obědy se snažíme zajišťovat od společností, které nabízejí vratné obaly nebo obaly šetrné k životnímu prostředí.

I v kamenolomu k těžbě přistupujeme s respektem k přírodě

Kamenolom v Omicích se stal dodavatelem nejednoho základního kamene staveb v našem regionu, i pro dnes již velkou skupinu firem HUTIRA se lom stal jakýmsi stavebním kamenem – právě tady se začala psát naše historie.

Naplňovat naše hodnoty právě v kamenolomu, kde probíhá těžba kamene, odstřely skály, přesuny kameniva těžkou technikou, a nakonec i samotné zpracování kamene, je pro nás výzva, ke které se stavíme čelem. I tady se snažíme k provozu přistupovat s úctou a respektem k přírodě.

Když zaměstnanci souzní s hodnotami firmy

Za každým naším úspěchem stojí naši zaměstnanci. Lidé různých profesí, jejichž práce je základním stavebním kamenem značky HUTIRA. Právě díky nim jsme oslavili už 30 let na trhu.Stejně jako k životnímu prostředí i k zaměstnancům se chováme zodpovědně a s respektem. Věříme, že to jsou důvody, proč jsou v práci ve společnostech HUTIRA spokojení. Souznění s firemními hodnotami vnímáme jako důležitý aspekt loajality zaměstnanců, které si velmi vážíme.

Teambuildingy jedině v přírodě

Úcta k přírodě je naším mottem a významnou hodnotou, kterou vyznávají i naši zaměstnanci. Veškeré týmové mimopracovní aktivity se snažíme pořádat v přírodě a ve sportovním duchu. Sázíme stromy, vyrážíme na cyklovýlety a po náročném dni relaxujeme ve stínu stromů a za zpěvu ptáků.

Dobré vztahy na pracovišti jsou základ

Snažíme se je rozvíjet a opečovávat. Zaměstnání v HUTIRA není jen o práci, ale i o přátelství. Pracuje se nám spolu dobře a důkazem je, že zaměstnanci zůstávají v naší firmě dlouhá léta.

Osobní rozvoj jednotlivců je cesta k rozvoji firmy

Aby se mohla rozvíjet celá firma, je třeba neustále pracovat na osobním rozvoji každého zaměstnance. Firma jako celek se skládá z jednotlivých lidí. Pravidelně organizujeme a vysíláme pracovníky na oborová školení či jazykové kurzy. Podporujeme zájem o nové znalosti a poskytujeme dostatek prostoru ke vzdělávání.

Dobré skutky zaměstnanců násobíme

Snažíme se zanechat pozitivní stopu. V životním prostředí i ve společnosti. Dlouhodobě podporujeme společensky i environmentálně prospěšné neziskové projekty a k témuž motivujeme i zaměstnance. Ke každému finančnímu příspěvku na dobročinné účely přidáváme k darované částce zaměstnancům 100 % z firemní kasy.

Zanechat pozitivní stopu: V životním prostředí i ve společnosti

V HUTIRA věříme, že výnosy společnosti se mohou a mají stát nástrojem pro zlepšení kvality života lidí i životního prostředí, ve kterém žijí. V tom, co děláme, se nám daří a jsme hrdí na to, že se můžeme o úspěchy podělit s těmi, kteří to nejvíce potřebují.

Společnost HUTIRA – BRNO přispívá ročně min. 1 % z hospodářského výsledku na dobročinné projekty různého zaměření. Podporujeme charitativní projekty, kulturu a v neposlední řadě projekty, které mají pozitivní dopad na životní prostředí.

Ke společenské a environmentální odpovědnosti motivujeme i další společnosti

Úcta k přírodě je jedním ze základních hodnotových pilířů společností HUTIRA. Nejen, že sami dbáme na šetrný přístup k přírodním zdrojům, současně se sami angažujeme a vybízíme k ekologickému chování i své kolegy a obchodní partnery.

V rámci členství v Regionální hospodářské komoře Brno inicioval Ivo Hutira členskou základnu k podnikání s environmentální tváří a vznikla tak platforma Go Green. Jejím cílem je podpořit a navzájem prezentovat příklady dobré praxe a pozitivním příkladem motivovat i další podnikatele a společnosti v regionu.

Dobrokáva – když šálek kávy zachutná dvakrát

Už druhým rokem pokračujeme v interním projektu Dobrokáva, z jehož výtěžků podporujeme dobročinné projekty. 100 % ceny každého šálku kávy, který si naši zaměstnanci v práci vychutnají, putuje k potřebným. Každý měsíc vybíráme jiný projekt, za rok takto díky milovníkům kávy z řad našich zaměstnanců podpoříme 12 různých nadací.

Text, foto: HUTIRA