4. 1. 2024
Aktuality

Zapojte se do letošní ptačí hodinky

Šestý ročník Ptačí hodinky proběhne v letošním roce v termínu od 5. do 7. ledna. Zimní sčítání ptáků pro širokou veřejnost, kdy můžete pozorovat a sčítat během jedné hodiny ptáky ve svém okolí a zapojit se tak do výzkumu přehledu chování ptáků přezimujících v České republice.

Jak sčítání probíhá?

  • Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy.
  • U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku.
  • Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující.
  • Po dobu sčítání zůstáváme na jednom místě – nesčítáme na procházce.
  • Údaje je možné zadávat do online formuláře. Při sčítání můžete výsledky také zapisovat do papírových formulářů z letáku a následně přepsat do online formuláře.
  • Výsledky je potřeba odeslat nejpozději do neděle 14. ledna 2024.

Více informací naleznete na webových stránkách Ptačí hodinka.

V loňském roce se do sčítání zapojilo 28 tisíc lidí, kterým se podařilo vypozorovat 517 tisíc ptáků. Nejčastějšími pozorovanými druhy byly sýkory modřinky a koňadry, oba druhy vrabců, kos černý a hrdlička zahradní. Kvůli změnám klimatu zde však zůstávají zimovat i druhy, které dříve odlétaly do Středomoří. I to je jeden z cílů této akce: zjistit, jak ovlivňuje klimatická změna chování během sezónní migrace ptactva.

Najděte si jednu hodinu svého času a pozorujte, jaké druhy přiletí k vám na krmítko, balkón nebo zahradu.