8. 10. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT v areálu společnosti ASIO

V areálu firem ASIO NEW spol. s r.o. a ASIO TECH spol. s r.o. jsou k vidění zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy.

Zasakovací rošty představují inovativní a ekologickou formu zpevňování povrchů, jako jsou parkovací plochy, průmyslové areály apod. My jsme z nich vytvořili příjemný odpočinkový prostor v našem areálu, jak pro kolegy, tak i pro návštěvy. Navíc jsme si vyzkoušeli instalaci roštů v praxi a byl to příjemně strávený společný čas. Video z realizace si můžete shlédnout zde.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody v lokalitě a například i místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE ROŠTy se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠTy jsou vyráběny výhradně z recyklovaného plastu jako druhotné suroviny s důrazem na ochranu životního prostředí, o čemž vypovídá certifikát zkušebního ústavu TÜV.

Ukázka realizace zasakovacích roštů našeho zákazníka.