2. 2. 2023
Aktuality

Zelená dohoda pro Evropu

V době energetické krize sklízí Zelená dohoda pro Evropu řadu kritiky. Výzkumy přitom odhalily zajímavý paradox, že European Green Deal sice nemalé části české veřejnosti vadí, ale jen málokdo tuší, co se v něm vlastně píše. Proto tým Fakta o klimatu přinesl zajímavý přehled toho nejdůležitějšího.

Projevy oteplování planety jsou na mnoha místech světa viditelné už dnes – v Česku jsou jeho důsledkem například větší sucha nebo kůrovcová kalamita, jiné země se potýkají s vlnami veder, obrovskými požáry či povodněmi. K zastavení tohoto celosvětového oteplování je proto klíčové, aby se zapojili a vzájemně spolupracovali všichni: od podniků a institucí až po státy a mezinárodní organizace. V roce 2015 se 193 států světa v Pařížské dohodě zavázalo udržet oteplení planety pod 2 °C a zároveň usilovat o to, aby nebyla překročena hranice 1,5 °C (ve srovnání s teplotami před průmyslovou revolucí).1 Evropská komise pak v roce 2019 představila Zelenou dohodu pro Evropu (European Green Deal, EGD), která v hlavních obrysech nastiňuje, jak chce cílů Pařížské dohody dosáhnout Evropská unie.

Jako konkrétní příklady politik, které se Zelenou dohodou úzce souvisí, lze uvést třeba Novou zelenou úsporám, 40 miliard korun pro uhelné regiony nebo bezemisní automobily od roku 2035.

JAKÝCH OBLASTÍ SE TÝKÁ?

Čistá energetika

Piktogram větrné elektrárny a solárního panelu na budově

Udržitelná mobilita

Piktogram tramvaje, kola a nabíjecí stanice

Renovace budov

Piktogram solárního panelu na budově

Dekarbonizace průmyslu a oběhové hospodářství

Piktogram ozubených kol a šipek v kruhu

Udržitelné zemědělství

Piktogram zeleniny

Ochrana biodiverzity a ekosystémů

Piktogram fauny a flóry

CO ZNAMENÁ ZELENÁ DOHODA PRO ČESKO?

Zelená dohoda jako taková představuje rámec pro celou EU. Z hlediska jejího významu pro Česko jsou důležité především tyto body:

  • Transformace představuje pro Česko výzvu v technologické i sociální rovině.
  • V technologické rovině jde zejména o výrobu elektřiny a změnu energetického mixu ve prospěch většího zastoupení obnovitelných zdrojů energie (OZE) a o otázky spojené s budováním infrastruktury pro přeshraniční přenos elektřiny. (V současnosti vyrábíme v ČR 50 % elektřiny z uhlí a plynu, 37 % z jádra a 13 % z OZE.
  • V sociální rovině jde hlavně o zvládnutí výzev spojených se změnami na trhu práce a energetickou chudobou. Bude nutné rekvalifikovat a podporovat obyvatele, kteří kvůli dekarbonizaci přijdou o zaměstnání, například v důsledku zavírání uhelných dolů nebo proměny automobilového průmyslu. Stejně tak bude nezbytná podpora ekonomicky zranitelných domácností, aby si mohly dovolit pořídit například solární panely nebo tepelná čerpadla.
  • Je nezbytné najít způsob, jak dekarbonizovat české firmy. Stát by jim měl k tomu poskytnout potřebnou podporu.
  • Do Česka proudí a bude proudit bezprecedentní objem peněz. Otázka tak není, kde získat finance, ale jak navrhnout a vybrat projekty, které budou mít kýžený dopad.
  • V kontextu výše zmíněného je proto potřeba, aby si Česko definovalo a přijalo roli, kterou chce v probíhající transformaci k bezemisnímu hospodářství hrát.

Celý článek s podrobnými informacemi k tomuto tématu najdete zpracovaný na webu Fakta o klimatu ZDE.

Zdroj: Fakta o klimatu