30. 5. 2022
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zelená střecha na budově Dopravního podniku města Brna

Ve druhém pololetí loňského roku byla rekonstruována administrativní budova Dopravního podniku města Brna, a.s. v  Pisárkách. V rámci rekonstrukce byla realizována opatření ke snížení teplených ztrát, jako např. zateplení fasády či výměna oken. Z doporučovaných opatření vedoucích ke zlepšení okolního klimatu a eliminace uhlíkové stopy byl realizován projekt zelené střechy.

Na celé ploše o výměře 986 m2 byla vybudovaná extenzivní zelená střecha, což je typ zelené střechy se suchomilnou vegetací, která zvládne snášet náročné podmínky. Původní fóliové provedení střechy bylo nahrazeno speciální podkladovou fólií, která zadržuje vodu. Na zelenou střechu bylo následně vysázeno až 8 druhů  rozchodníků, které jsou vhodné na tato místa vystavená slunečnímu záření, povětrnostním vlivům a potencionálnímu nedostatku vody.