28. 8. 2020
Aktuality
Příklady dobré praxe

Zelené střechy na bytových domech Neumanka zrealizovala společnost Trikaya

Na jižním svahu nejžádanější brněnské čtvrti vyrostly čtyři bytové domy. 47 nových bytů v Neumannově ulici na velkorysém pozemku o rozloze 4 430 m2 se stalo domovem pro nové obyvatele této jedinečné brněnské lokality. Kromě kvalitní architektury renomovaného studia Kuba a Pilař architekti si noví obyvatelé bytů mohou užívat také výjimečné množství zeleně v bezprostřední blízkosti. V projektu bylo vysázeno více než 800 stromků, které poskytují nejen stín a příjemné klima, ale ve formě živých plotů v gabionových koších také dostatečné soukromí v zeleni. Na střeše podzemních garáží vznikly zelené zahrádky se výškou substrátu 70 cm, které umožňují nejen vytvoření příjemné zatravněné zahrádky, ale také výsadbu křovin a drobných stromků.

Neumanka je šikovně skryta ve svažujícím se terénu. Směrem do ulice jsou jen dvě nadzemní podlaží; tři další podzemní jsou již pod úrovní ulice. Opěrné zdi svažujícího se terénu jsou osázeny popínavými rostlinami. Všechny střechy jsou pokryty extenzivní zelení. Celková plocha zelených střech činí bezmála 1 000 m2. Celkové náklady na realizaci zelených střech přesáhly 4,1 mil. Kč. Extenzivní střešní vegetace je založena na systémové skladbě o tl. 10 cm, která nevyžaduje následnou péči ani dodatečnou zálivku. Retenční schopnost substrátu a podkladních vrstev sníží, rozloží a zpomalí odtok srážkové vody z objektu. Část takto zachycené vody se následně vypaří do ovzduší a zlepší mikroklima okolí objektu.