22. 6. 2020
Co dělá Brno

Brno a Mendelova univerzita se zapojí do Guerillového zahradničení

Brno se rozhodlo zapojit společně s Mendelovou univerzitou do projektu Guerillového zahradničení. Jedná se o krátkodobé osázení veřejného prostoru zelení s estetickou nebo produkční funkcí, což bude mít příznivý vliv na snižování dopadu klimatické změny a na zvyšování kvality života ve městě.

Půjde o dočasné využití aktuálně nevyužívaných pozemků za účelem zkvalitnění veřejného prostoru a zlepšení klimatických podmínek ve městě. „Vznikne mapová aplikace informující o neudržovaných a nevyužívaných lokalitách v majetku města Brna, které jsou vhodné pro vznik guerillových zahrad. Obyvatelé tak dostanou možnost aktivně se podílet na utváření podoby města a v rámci této činnosti využít půdu pro pěstování plodin pro vlastní spotřebu,“ upřesnil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Projekt bude realizován Mendelovou univerzitou ve spolupráci s městem Brnem. Financován bude plně z Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ. Předpokládaný celkový rozpočet 3letého projektu je 7 000 000,- Kč s DPH. „Město Brno bude disponovat částkou 1 500 000 korun. Ty pokryjí náklady mezd pracovníků, vývoj aplikace nebo potřebné technické vybavení. Zbylé finanční prostředky ve výši 5 500 000 použije MENDELU především na půdní analýzy vybraných pozemků,“ dodal Petr Hladík.

Zdroj: MMB