19. 2. 2020
Co dělá Brno

Mapa slunečního osvitu

Díky nové aplikaci můžete zjistit potenciál vhodnosti pro instalaci fotovoltaických panelů i na vaší střeše. Aplikaci spustíte na stránce www.brno.cz/mapa-osvitu 

Mapa slunečního osvitu města Brna vznikla v souvislosti s projektem Připrav Brno. Tento projekt má za cíl v následujících 10 letech postupně zkvalitňovat životní prostředí města Brna, snížit produkci CO2 ve městě o 40% a připravit město pomocí adaptačních opatření na změny klimatu, které v současnosti každý pociťuje. Podrobnosti o projektu naleznete již brzy na našich stránkách.

Data osvitu zobrazená v aplikaci byla vypočítána na základě Digitálního modelu povrchu z roku 2019 s rozlišením 1 metr na pixel. Do samotného výpočtu byly zahrnuté také místní podmínky území města Brna (zeměpisná šířka, zeměpisná délka, koeficient oblačnosti), tak aby se výpočet hodnot osvitu co nejvíce přiblížil reálné hodnotě. I přes všechny tyto předem definované podmínky, které vstupují do výpočtu, jsou vypočítané hodnoty osvitu na území města Brna pouze orientační. Více informací o postupu výpočtu mapy osvitu města Brna je dostupné v Technické zprávě.

Součástí aplikace je také Teplotní mapa města Brna, která vyobrazuje letní teplotu povrchů ve °C za rok 2019. Samostatná aplikace Teplotní mapa je dostupná na tomto odkazu.

Aplikace zobrazující osvit povrchu města Brna sluncem a pro jednotlivé budovy kazuje hodnoty ozáření v kWh/M²/rok.

Aplikace je dostupná na tomto odkazu.