25. 6. 2020
Co dělá Brno

Město Brno se účastní soutěže ADAPTERRA AWARDS s projektem regionálního biocentra Stará řeka

Soutěže ADAPTERRA AWARDS se letos účastní rekordních 78 nápadů o nejlepší adaptační opatření a město Brno je mezi nimi. Přihlásilo do soutěže projekt realizace regionálního biocentra Stará řeka.

Účelem soutěže Adapterra Awards je ocenit projekty, které pomáhají přizpůsobit naše města a krajinu klimatické změně. Přihlašované projekty budují databázi aplikovatelných projektů, které mohou být inspirací pro mnoho dalších zájemců. Soutěž je rozdělena do 4 kategorií – Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov. Mezi důležitá kritéria patří replikovatelnost projektu v jiných prostředích, funkčnost řešení a vlivy na životní prostředí včetně vedlejších pozitivních efektů.

Projekt Regionálního biocentra Stará řeka realizoval Odbor životního prostředí v letech 2013 – 2014 z dotací Operačního programu životního prostředí v lokalitě soutoku Svratky a Svitavy v Brně – Přízřenicích. Jedná se realizaci výsadeb dřevin a založení trvalých travních porostů v místech zemědělsky využívaných. Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení biodiverzity v lokalitě, posílily se ekostabilizační funkce a v neposlední řadě se zlepšila schopnost zadržet vodu v krajině, zvýšit vzdušnou vlhkost v lokalitě a snížit půdní erozi.

Nyní posuzuje projekty odborná porota a 31. 7. 2020 budou zveřejněni finalisté, kteří se zapojí do hlasování veřejnosti o nejsympatičtější projekt. Celkové vyhlášení se bude konat v Praze 4. listopadu 2020.